Naar homepage
Naar homepage
Ergotherapeut coacht klant

Ergotherapie: dagelijkse bezigheden oppakken

Opstaan, aankleden, koffie maken en uw werk of hobby weer oppakken. Wat kan dat soms tegenvallen! Bijvoorbeeld omdat u ouder wordt of na een val of operatie. Gelukkig pakt u met advies van onze ergotherapeuten uw dagelijkse bezigheden weer zo goed mogelijk op. Dat geeft perspectief bij uw herstel of bij het zelfstandig wonen. Ook voor mantelzorgers betekent ergotherapie veel.

Baat bij ergotherapie

Bij dementie of na een CVA kunt u veel baat hebben bij ergotherapie. Onze therapeuten zijn daarin gespecialiseerd.
Speciale aandacht hebben wij voor Parkinsontherapie. Onze ergotherapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij helpen u en uw eventuele partner in een vroeg stadium omgaan met deze ziekte.

"Door mijn gebroken heup moest ik weer leren om mezelf zo goed mogelijk te redden. Hierbij heeft de therapeut mij uitstekend geholpen."
Reactie van een klant op Zorgkaart Nederland

Ergotherapie is zinvol als u

 • Met dagelijkse handelingen minder afhankelijk wilt zijn van de mensen om u heen.
 • Ook bij ziekte of herstel zoveel mogelijk uw werk en bezigheden wilt blijven uitoefenen.
 • Behoefte hebt aan advies en tips om u beter te redden: thuis, onderweg, op het werk of in vrije tijd.
 • Wilt weten wat voor u goede aanpassingen of hulpmiddelen kunnen zijn.
 • Ondanks uw aandoening, beperking of ongeval absoluut uw hobby’s wilt blijven uitoefenen en creatieve oplossingen zoekt.
 • Als mantelzorger advies kunt gebruiken.
 • Twijfelt over uw mogelijkheden van zelfstandigheid.
ergotherapeut met klant

Dit mag u verwachten van de ergotherapeuten

 • Deskundigheid. De ergotherapeuten van Opella zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, revalidanten en chronisch zieken. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ondersteunen u daarmee.
 • Praktisch advies. De ergotherapeut kan uw uitvoering van dagelijkse activiteiten observeren en advies geven.
 • Persoonlijke aandacht. Ieder mens is anders en heeft andere behoeften. Uw vragen en uw herstel staan centraal. U krijgt advies op maat.
 • Vooruitgang. U leert omgaan met uw beperkingen en uw mogelijkheden maximaal te benutten.

Onze ergotherapeuten kijken realistisch samen met u naar uw mogelijkheden in het dagelijks leven.

 • Uw mogelijkheden en wensen staan centraal.
 • Altijd dichtbij: bij u thuis of in een van onze praktijkruimtes bij u in de buurt.
 • U kunt bouwen en vertrouwen op Opella.

De mogelijkheden

 • meestal vergoed vanuit de basis verzekering
 • individueel of in een kleine groep
 • dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur
 • op afspraak ook ’s avonds en in het weekend

Op welke locaties is ergotherapie mogelijk

Ergotherapie aan huis

Onze ergotherapeuten kunnen u ook aan huis bezoeken. Bijvoorbeeld om te screenen welke aanpassingen nodig zijn voor zelfstandig en veilig wonen. Met een verwijsbrief van uw arts krijgt u het huisbezoek vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Bij dementie en mantelzorg

Wij hebben een speciaal programma Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis, oftewel EDOMAH. Bij dit programma gaat onze gespecialiseerde ergotherapeut aan de slag met u en met uw mantelzorger. EDOMAH is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook is dit programma heel geschikt voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt.

De therapie richt zich erop dat u uw dagelijkse en sociale activiteiten naar tevredenheid kunnen blijven doen. U houdt de regie over uw eigen leven en hebt plezier in de dingen die u doet.

De behandeling vindt plaats aan huis met een verwijzing van een huisarts, geriater, specialist ouderengeneeskunde of andere specialist. We betrekken nadrukkelijk ook uw mantelzorger. We kijken mee in uw dagelijks leven en voeren gezamenlijke en individuele gesprekken met u en uw mantelzorger. Zo stellen we samen vast wat u wilt bereiken. EDOMAH is ontwikkeld door het Radboud Universitair Medisch Centrum. Opella biedt deze gespecialiseerde ergotherapie in haar hele werkgebied.

Kosten
 • Tien uur ergotherapie per jaar via het Opella Behandelcentrum worden veelal vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Vrijwel alle verzekeraars vergoeden zonder een verwijzing van de huisarts.
 • Factureren los van ziektekostenverzekering is altijd mogelijk.

Hulpmiddelen
Wanneer u ergotherapeutische hulpmiddelen nodig heeft, kunnen onze ergotherapeuten hier een advies voor uitschrijven. Met uw verzekeraar kunt u overleggen welke vergoedingen er mogelijk zijn.

Particuliere tarieven

Enkelvoudige ergotherapie per kwartier

15,-

per kwartier

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

24,25

per keer

Screening bij directe toegang ergotherapie

10,40

per keer

 

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222