Ergotherapeut coacht klant

Ergotherapie: uw zelfstandigheid centraal

Dagelijkse activiteiten zoals aankleden, huishoudelijke taken, werk of hobby's kunnen soms erg tegenvallen. Bijvoorbeeld omdat u ouder wordt, bent gevallen, door ziekte of na een operatie. Ergotherapie kan u dan verder helpen. Onze ergotherapeuten geven advies en tips om u beter te redden: thuis, onderweg, op het werk of in vrije tijd. Daarnaast adviseren onze ergotherapeuten over aanpassingen in huis of hulpmiddelen. Daarmee pakt u uw dagelijkse activiteiten weer zo goed mogelijk op. Ook mantelzorgers kunnen bij ons terecht.

Dit mag u verwachten van onze ergotherapeuten

  • Praktisch advies waar u direct mee aan de slag kunt.
  • Advies gericht op uw persoonlijke situatie.
  • Altijd dichtbij en goed bereikbaar.
  • Uw mogelijkheden en wensen staan centraal.

Deskundigheid van onze ergotherapeuten
Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, revalidanten en chronisch zieken. Hierbij kunt u denken aan Parkinson, cognitieve revalidatie, CVA, dementie, handtherapie en COPD. De ergotherapeuten van Opella staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

"Door mijn gebroken heup moest ik weer leren om mezelf zo goed mogelijk te redden. Hierbij heeft de therapeut mij uitstekend geholpen."
Reactie van een klant op Zorgkaart Nederland

 

 

ergotherapie Opella

Praktijkruimtes Opella ergotherapie

Onze ergotherapeuten behandelen in praktijkruimtes op de volgende locaties. Wij zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag.

  • Elias, Barones van Lyndenlaan 69, 6721 PK Bennekom
  • De Honskamp, Dorpsstraat 25, 6741 AA Lunteren

Bent u niet in staat onze praktijkruimte te bezoeken, dan is behandeling aan huis mogelijk. 
Revalideert u in Elias of woont u in een van onze verpleeghuizen? Dan krijgt u ergotherapie op de locatie waar u verblijft. De specialist ouderengeneeskunde stemt dan met u af of ergotherapie voor u zinvol is. 

Kosten

Verblijft u op een revalidatie- of woonlocatie van Opella
Onze specialist ouderengeneeskunde zet ergotherapie voor u in als dat voor uw behandeling nuttig is. De kosten zijn dan meestal onderdeel van uw DBC (bij revalidatie) of uw indicatie Wlz met behandeling (op de woonlocaties).

Woont u zelfstandig

  • Tien behandelingen ergotherapie per jaar via het Opella Behandelcentrum worden veelal vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Direct toegankelijk of verwijzing via de (huis)arts. 

Hulpmiddelen
Wanneer u ergotherapeutische hulpmiddelen nodig heeft, kunnen onze ergotherapeuten hier een advies voor uitschrijven. Met uw verzekeraar kunt u overleggen welke vergoedingen er mogelijk zijn.

Particuliere tarieven
De actuele tarieven zijn op te vragen via het Servicepunt van Opella, via servicepunt@opella.nl of 0318 75 22 22.

Meer informatie


Bekijk de folder        

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222