Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Ergotherapeut coacht klant

Ergotherapie: dagelijkse bezigheden oppakken

Opstaan, aankleden, koffie maken en uw werk of hobby weer oppakken. Wat kan dat soms tegenvallen! Bijvoorbeeld omdat u ouder wordt of na een val of operatie. Gelukkig pakt u met advies van onze ergotherapeuten uw dagelijkse bezigheden weer zo goed mogelijk op. Dat geeft perspectief bij uw herstel en/of uw eigen regie. Ook voor mantelzorgers kan ergotherapie veel betekenen.

Baat bij ergotherapie

Bij dementie of na een CVA kunt u veel baat hebben bij ergotherapie. Onze therapeuten zijn daarin gespecialiseerd. Speciale aandacht hebben wij voor Parkinsontherapie. Onze ergotherapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij helpen u en uw eventuele partner in een vroeg stadium omgaan met deze ziekte.

"Door mijn gebroken heup moest ik weer leren om mezelf zo goed mogelijk te redden. Hierbij heeft de therapeut mij uitstekend geholpen."
Reactie van een klant op Zorgkaart Nederland

Ergotherapie is zinvol als u

 • Met dagelijkse handelingen minder afhankelijk wilt zijn van de mensen om u heen.
 • Ook bij ziekte of herstel zoveel mogelijk uw bezigheden wilt blijven uitoefenen.
 • Behoefte hebt aan advies en tips om u beter te redden: thuis, onderweg, op het werk of in vrije tijd.
 • Wilt weten wat voor u goede aanpassingen of hulpmiddelen kunnen zijn.
 • Ondanks uw aandoening, beperking of ongeval uw hobby’s wilt blijven uitoefenen en creatieve oplossingen zoekt.
 • Als mantelzorger advies kunt gebruiken.
 • Twijfelt over uw mogelijkheden van zelfstandigheid.

 

ergotherapeut met klant

Dit mag u verwachten van de ergotherapeuten

 • Deskundigheid. De ergotherapeuten van Opella zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, revalidanten en chronisch zieken. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ondersteunen u daarmee.
 • Praktisch advies. De ergotherapeut kan uw uitvoering van dagelijkse activiteiten observeren en advies geven.
 • Persoonlijke aandacht. Ieder mens is anders en heeft andere behoeften. Uw vragen en uw herstel staan centraal. U krijgt advies op maat.
 • Vooruitgang. U leert omgaan met uw beperkingen en uw mogelijkheden maximaal te benutten.

Onze ergotherapeuten kijken realistisch samen met u naar uw mogelijkheden in het dagelijks leven.

 • Uw mogelijkheden en wensen staan centraal.
 • Altijd dichtbij: in een van onze praktijkruimtes bij u in de buurt, in onze revalidatie- en woonlocaties of bij u thuis.
 • U kunt bouwen en vertrouwen op Opella.

De mogelijkheden

 • Meestal vergoed vanuit de basisverzekering
 • Individueel of in een kleine groep
 • Dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur
 • Op afspraak ook ’s avonds en in het weekend

Op welke locaties is ergotherapie mogelijk?

Woont u zelfstandig? Dan biedt Opella voor u ergotherapie vanuit haar praktijkruimtes in:

 • het Baken, Barones van Lyndenlaan 69, 6721 PK Bennekom
 • de Valkenburcht, Valkenburglaan 35, 6861 AJ Oosterbeek
 • de Honskamp, Dorpsstraat 25, 6741 AA Lunteren

Bent u niet in staat onze praktijkruimte te bezoeken, dan is behandeling aan huis mogelijk. met een verwijsbrief van uw arts krijgt u het huisbezoek mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Revalideert u in het Baken of de Valkenburcht of woont u op een van onze woonlocaties? Dan krijgt u ergotherapie op de locatie waar u verblijft. De specialist ouderengeneeskunde stemt met u af of ergotherapie voor u zinvol is.

Kosten

Verblijft u op een revalidatie- of woonlocatie van Opella
Onze specialist ouderengeneeskunde zet ergotherapie voor u in als dat voor uw behandeling nuttig is. De kosten zijn dan meestal onderdeel van uw DBC (bij revalidatie) of uw indicatie Wlz met behandeling (op de woonlocaties).

Woont u zelfstandig

 • Tien uur ergotherapie per jaar via het Opella Behandelcentrum worden veelal vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Vrijwel alle verzekeraars vergoeden zonder een verwijzing van de huisarts.
 • Factureren los van zorgverzekering is altijd mogelijk.

Hulpmiddelen
Wanneer u ergotherapeutische hulpmiddelen nodig heeft, kunnen onze ergotherapeuten hier een advies voor uitschrijven. Met uw verzekeraar kunt u overleggen welke vergoedingen er mogelijk zijn.

Particuliere tarieven

Enkelvoudige ergotherapie per kwartier

15,30

per kwartier

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

24,74

per keer

Screening bij directe toegang ergotherapie

10,61

per keer

 

Meer informatie


Bekijk de folder        

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222