Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Eigen budget verpleeghuisbewoners versterkt zeggenschap dagelijks leven

Verpleeghuisbewoners van Opella en hun naasten krijgen sinds dit jaar een eigen budget. Dit kunnen zij naar keuze inzetten ten gunste van bewoners die met elkaar een woning delen. Deze 'thuisraadpas' biedt verpleeghuisbewoners de mogelijkheid zelf geld uit te geven aan zaken die zij belangrijk vinden in het dagelijks leven.

Bestuurder André Kok van Opella reikte in Bennekom de eerste thuisraadpas uit. Hij deed dat bij de thuisraad voor mensen met dementie op jonge leeftijd, aan bewoner Martin en zijn partner Carin. Martin is enthousiast: “We kunnen het geld uitgeven aan groene containers, zodat we afval kunnen scheiden. En ik zou ook graag een keer met z’n allen een attractiepark bezoeken.” Ook Carin heeft wensen genoeg: “We droomden kort geleden zonder grenzen over wat we zouden willen voor de mensen met dementie op jonge leeftijd. Deze pas geeft ons een kans om iets van deze dingen ook echt te gaan organiseren.”Zeggenschap versterken
Opella vindt het belangrijk dat mensen die in een verpleeghuis wonen, net als ieder ander, zoveel mogelijk hun eigen beslissingen kunnen nemen over hun dagelijks leven. Bestuurder André Kok van Opella vindt het eigen budget een logische stap. “Hiermee wordt (mede)zeggenschap van onze bewoners nog verder versterkt.” Opella werkt met thuisraden op haar woonlocaties. Een thuisraad bestaat uit bewoners en/of hun vertegenwoordiger en medewerkers van de woning. Samen maken zij afspraken over onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld over hoe de dag wordt ingericht, waar de inzet van medewerkers nodig is, over omgaan met elkaar en over veiligheid.

Bekijk de animatie over de thuisraden


Ten gunste van bewoners
Iedere thuisraad mag het budget naar eigen inzicht besteden, het belangrijkste aandachtspunt daarbij is dat het ten goede komt aan de bewoners en het samenleven met elkaar. Het kan een kleine aanschaf zijn, zoals een wekelijkse bos bloemen of  aankleding van de woning. Thuisraden kunnen de budgetten van 1000 euro per woning ook gezamenlijk besteden aan een grotere uitgave, bijvoorbeeld een fietslabyrint, waarmee virtuele fietstochten kunnen worden gemaakt in een eigen gekozen omgeving.
Opella heeft zes verpleeghuizen in de regio: de Baronie, Machtella en Walraven in Bennekom, Torckdael in Wageningen, de Honskamp in Lunteren en Metje in Harskamp. Voor iedere woonkamer op elk van deze locaties komt een thuisraadpas met budget beschikbaar. 

Meer informatie over de thuisraden en de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd.