De Luizenmoeder

Geschreven door: Beleidsadviseur Nellie Pels

Aangezien heel Nederland blogt over de Luizenmoeder dacht ik, doe ik even lekker niet. Maar het is natuurlijk wel een titel die de aandacht trekt. Dus ik dacht, ik gebruik het gewoon.

Mijn blog gaat over de naasten en hoe wij de naasten van onze klanten kunnen betrekken in het leven van de klant. Waar de luizenmoeder op tv vooral gaat over afgunst en jaloezie, gaat mijn blog dan over de hele andere kant. Een aantal verpleegkunde-studenten heeft de afgelopen periode een onderzoek gedaan naar de rol van de naasten. En of die rol van de naasten van invloed was op de kwaliteit van dienstverlening.

De verpleegkunde-studenten hebben op Walraven een aantal naasten gebeld en op Machtella en de Honskamp een aantal klanten gesproken. De rapporten zijn nog vers van de pers maar de eerste conclusies zijn: de klanten die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn tevreden over de zorg die de naasten verleenden. Juist deze hulp van naasten maakt dat klanten een eigen regie konden behouden. Maar ook dat de naasten deel uit maakte van de zinvolle daginvulling.
Zorgverleners hoeven niet zo bescheiden te zijn in het vragen van hulp aan de naasten. Naasten in dit onderzoek hebben aangegeven dat zij niet weten wat ze wel en wat ze niet mogen doen op een afdeling. Dus vraag naasten ook gewoon om de vaatwasser uit te ruimer.

Wij gaan met deze onderzoeken aan de slag en je zult er snel meer van horen, maar uit de onderzoeken komt naar voren dat de hulp van de naasten als heel er belangrijk wordt ervaren door de klant… in tegenstelling tot wat er zich afspeelt bij de Luizenmoeder op het speelplein.

Wat vindt u?

Laat hier uw reactie achter op bovenstaande blog.