Aanleunwoning De Honskamp

Aanleunwoningen De Honskamp Lunteren

Bent u op zoek naar een seniorenwoning in Lunteren? Opella kan een zorgurgentie toekennen voor een aanleunwoning bij De Honskamp. Met deze urgentie krijgt u voorrang als er een woning beschikbaar komt. U huurt de woning van een woningstichting en Opella levert u de zorg.

18 aanleunwoningen

De woningen bevinden zich aan de Honskamperweg in Lunteren. Dichtbij de bossen en ook vlakbij het centrum en andere voorzieningen. Er zijn in totaal 18 aanleunwoningen beschikbaar.

"Moeder woont zelfstandig. Opella houdt goed in de gaten hoe het met haar gaat. Vriendelijke medewerkers en altijd goed bereikbaar”
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Aanleunwoningen met zorg en service op maat 

De gelijkvloerse aanleunwoningen van De Honskamp zijn geheel rolstoeltoegankelijk, ook de badkamer en het toilet. U huurt een eigen appartement via MVGM Wonen. Opella levert u zorg en servicediensten op maat. Onze wijkverpleegkundige stemt met u af wat u zelf doet. Jullie bespreken ook wat mensen uit uw netwerk voor u kunnen betekenen en waarvoor u de professionals van Opella inschakelt.

Klant in wijkservicecentrum

Zorg en gemaksdiensten

Als u in een aanleunwoning woont en hulp of (intensieve) zorg nodig heeft, dan kunt u rekenen op Opella. U kunt tijdelijk of voor langere tijd een beroep op ons doen. Wij leveren onze diensten één of meerdere keren per dag en ook 's avonds en in het weekend. 's Nachts is er in geval van nood zorg op afroep beschikbaar. 

Denkt u bijvoorbeeld aan:

> Woonadvies van onze klantadviseurs

Eisen zorgurgentie

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 65 jaar of ouder.
  • U heeft een indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging (Zorgverzekeringswet), begeleiding (Wet maatschappelijke ondersteuning) of verblijf (Wet langdurige zorg).

 

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222