Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
klant van Opella

Professionele en persoonlijke wijkverpleging (thuiszorg)

De verpleegkundigen van Opella staan garant voor de beste wijkverpleging bij u aan huis. Zelfstandig wonen met (intensieve) zorg is daardoor heel goed mogelijk. Opella organiseert de zorg en ondersteuning voor mensen met een kwetsbare gezondheid samenhangend, met één klant, één plan, één arrangeur. 

Wijkverpleegkundige heeft centrale rol

Onze wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in uw wijk en in uw persoonlijke zorg. Opella geeft thuis aan u. Dat betekent dat we écht willen snappen wat u nodig heeft om uw eigen leven te kunnen leiden. Onze wijkverpleegkundige gaat uit van wat voor u belangrijk is. Daarbij kijken we wat u zelf kunt doen, samen met familie en uw eigen netwerk, met voorzieningen in de wijk, met hulpmiddelen en zorgtechnologie en waar nodig met professionele zorg en ondersteuning van Opella en anderen.

In overleg met u coördineert de wijkverpleegkundige de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en is uw contactpersoon voor uw netwerk en andere professionals, zoals het ziekenhuis, huisarts, uw familie, dagbesteding of de hulp bij het huishouden. Wij noemen de wijkverpleegkundige de arrangeur, die samen met u en uw naasten kijkt wat er nodig is op het gebied van zorg en welzijn. In de gemeente Ede kan de wijkverpleegkundige of casemanager dementie van Opella ook de zorg of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf voor u inzetten, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of dagbesteding. Dat betekent dat u sneller de juiste zorg en ondersteuning krijgt. 

Persoonlijke verzorging

Opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Totdat het niet zelfstandig lukt. De wijkverpleegkundige zorg van Opella biedt u de ondersteuning die u nodig heeft. U kunt tijdelijk of voor een langere periode gebruik maken van wijkverpleging. Eén of meerdere keren op een dag. U ziet bij Opella zoveel mogelijk dezelfde medewerkers en u weet waar u aan toe bent.

“Ik heb het ervaren als een hele prettige zorg. Enthousiaste verpleegkundigen waar aan je kunt merken dat zij plezier hebben in hun werk. Zij denken mee over de behandeling en geven ook nuttige adviezen."
reactie van een klant op Zorgkaart Nederland

Specialistische zorg en medisch technische zorg

De wijkverpleegkundige kan als het nodig is de deskundigheid inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of specialistisch verpleegkundigen van Opella. Lees meer over de specialistisch verpleegkundigen en medisch technische zorg van Opella

medewerker en klant

De voordelen van verpleging van Opella

  • Snel: u belt naar ons Servicepunt en indien nodig en mogelijk starten wij de zorg bij u thuis binnen 2 uur. 
  • Geen zorgen: indien nodig schakelen wij binnen Opella specialistisch verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskundige, psycholoog, het MTH-team of andere specialisten in. Waar nodig overleggen wij met andere betrokkenen, zoals uw huisarts, apotheek of eigen behandelaar. 
  • Zorg op maat: wij willen u leren kennen en echt snappen wat u nodig heeft om uw eigen leven te kunnen leiden. We proberen met u de ondersteuning thuis op uw leven aan te passen. 
  • Deskundigheid: onze zorgverleners zijn goed opgeleide professionals, die voortdurend hun vakkennis up to date houden.

Vraag wijkverpleging aan

Acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse Vallei

Om in de nacht acute verpleegkundige zorg te kunnen bieden, is Opella een van de initiatiefnemers van de regionale acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse Vallei. Namens alle aangesloten organisaties is er één regionaal nachtzorgteam voor alle thuiswonende klanten van de betrokken organisaties. Het team is werkzaam in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Renkum, Renswoude, Scherpenzeel. In deze samenwerking leveren Icare en Santé Partners de nachtzorg ten behoeve van de samenwerkende organisaties, dus ook voor de klanten van Opella. Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. De alarmeringsoproepen die gedurende de nacht binnenkomen via de personenalarmering worden, als er professionele opvolging is afgesproken, ook door dit team opgevolgd.

Kosten

De wijkverpleegkundige indiceert de zorg die u nodig heeft. Hij/zij is hiervoor opgeleid, kent de dagelijkse situatie bij u thuis en is bevoegd om de indicatie te stellen. Wijkverpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U krijgt dus geen facturen vanuit Opella of de zorgverzekeraar. De zorg komt niet ten laste van uw eigen risico. De medisch technische zorg (MTH-team) aan huis is hierop een uitzondering: daarbij geldt dat er wel aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. 

Ook handig voor u

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222