Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
klant van Opella

Professionele en persoonlijke wijkverpleging (thuiszorg)

De verpleegkundigen van Opella staan garant voor de beste wijkverpleging bij u aan huis. Zelfstandig wonen met (intensieve) zorg is daardoor heel goed mogelijk. Opella organiseert de zorg en ondersteuning voor mensen met een kwetsbare gezondheid samenhangend, met één klant, één plan, één arrangeur. 

Wijkverpleegkundige is arrangeur

Onze wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in uw wijk en in uw persoonlijke zorg. Opella geeft thuis aan u. Dat betekent dat we écht willen snappen wat u nodig heeft om uw eigen leven te kunnen leiden. Onze wijkverpleegkundige gaat uit van wat voor u belangrijk is. Daarbij kijken we wat u zelf kunt doen, samen met familie en uw eigen netwerk, met voorzieningen in de wijk, met hulpmiddelen en zorgtechnologie en waar nodig met professionele zorg en ondersteuning van Opella en anderen.

In overleg met u coördineert de wijkverpleegkundige de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en is uw contactpersoon voor uw netwerk en andere professionals, zoals het ziekenhuis, huisarts, uw familie, dagbesteding of de hulp bij het huishouden. Wij noemen de wijkverpleegkundige de arrangeur, die samen met u en uw naasten kijkt wat er nodig is op het gebied van zorg en welzijn. In de gemeente Ede kan de wijkverpleegkundige of casemanager dementie van Opella ook de zorg of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf voor u inzetten. Dat betekent dat u sneller de juiste zorg en ondersteuning krijgt. 

Persoonlijke verzorging

Opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Totdat het niet zelfstandig lukt. De wijkverpleegkundige zorg van Opella biedt u de ondersteuning die u nodig heeft. U kunt tijdelijk of voor een langere periode gebruik maken van wijkverpleging. Eén of meerdere keren op een dag. U ziet bij Opella zoveel mogelijk dezelfde medewerkers en u weet waar u aan toe bent.

“Ik heb het ervaren als een hele prettige zorg. Enthousiaste verpleegkundigen waar aan je kunt merken dat zij plezier hebben in hun werk. Zij denken mee over de behandeling en geven ook nuttige adviezen."
reactie van een klant op Zorgkaart Nederland

Specialistische zorg

De wijkverpleegkundige kan als het nodig is de deskundigheid inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of specialistisch verpleegkundigen van Opella. Bijvoorbeeld de longverpleegkundige, wondconsulent, diabetesverpleegkundige of geriatrieverpleegkundige. De specialistisch verpleegkundige weet alles van:

 • COPD (longziekten)
 • dementie
 • geriatrie
 • ziekte van Parkinson
 • oncologie
 • wondzorg en huidaandoeningen
 • decubitus
 • hartfalen
 • ouderdom, vallen en bewegen
 • pijnbestrijding
 • niet aangeboren hersenletsel
 • diabetes en voeding
 • stoppen met roken
 • stomazorg
 • infusietherapie gericht op vocht, voeding of pijnbestrijding.

Vraag wijkverpleging aan

medewerker en klant

Ziekenhuiszorg aan huis

Het team Medisch Technisch Handelen (MTH) van Opella biedt aan huis ziekenhuiszorg. Dit deskundige team staat voor complexe zorg aan huis. Zij bieden onder andere intraveneuze medicatietoediening, wondverzorging, trachea-verzorging en pijnbestrijding. Deze zorg is mogelijk in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. We bieden zowel de hoog als laag complexe zorg.

De voordelen van verpleging van Opella

 • Snel: u belt naar ons Servicepunt en indien nodig starten wij de zorg bij u thuis binnen 2 uur. Benodigde hulpmiddelen hebben we op voorraad.
 • Geen zorgen: u heeft één aanspreekpunt. Indien nodig schakelen wij specialistisch verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskundige, psycholoog, het MTH-team of verzorging aan huis in.
 • Zorg op maat: wij willen u leren kennen en echt snappen wat u nodig heeft om uw eigen leven te kunnen leiden.
 • Deskundigheid: onze verpleegkundigen zijn goed opgeleide professionals, die voortdurend hun vakkennis up to date houden.

Acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse Vallei

Om in de nacht acute verpleegkundige zorg te kunnen bieden, is Opella een van de initiatiefnemers van de regionale acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse Vallei. Namens alle aangesloten organisaties is er één regionaal nachtzorgteam voor alle thuiswonende klanten van de betrokken organisaties. Het team is werkzaam in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Renkum, Renswoude, Scherpenzeel. In deze samenwerking leveren Icare en Santé Partners de nachtzorg ten behoeve van de samenwerkende organisaties. Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. De alarmeringsoproepen die gedurende de nacht binnenkomen via de personenalarmering worden, als er professionele opvolging is afgesproken, ook door dit team opgevolgd.

Kosten

Wijkverpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De zorg komt niet ten laste van uw eigen risico. De ziekenhuiszorg aan huis is hierop een uitzondering: daarbij geldt dat er wel aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg die u nodig heeft.

Ook handig voor u

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222