De Honskamp

Verpleeghuis De Honskamp in Lunteren

Kunt u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan biedt De Honskamp in Lunteren kleinschalig wonen in huiselijke sfeer met 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

Wonen zoals thuis

Ook als u intensieve zorg nodig heeft, wilt u uw leven leiden zoals u dat prettig vindt. Bij De Honskamp kan dat. Met de juiste zorg en ondersteuning en een betekenisvolle invulling van uw dag. U heeft uw eigen kamer en houdt de regie over uw eigen leven.

In De Honskamp bieden wij u zorg en begeleiding. Maar ook behandeling en activiteiten die aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen, samen kleine huishoudelijke taken doen en samen de maaltijd voorbereiden en nuttigen.

Adres, bezoektijden en bereikbaarheid

Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren

Bezoektijden

Bezoek is bij De Honskamp altijd van harte welkom. Wij hanteren geen vaste bezoektijden. Wanneer het onrustig is in de woonkamer, kan de woonbegeleider u vragen om op de eigen kamer te verblijven tijdens het bezoek.

Routebeschrijving

Via Google maps kunt u een routebeschrijving maken vanaf uw vertrekpunt naar locatie de Honskamp

Parkeren

U kunt bij de Honskamp gratis parkeren aan de voorzijde van het gebouw of in de omliggende straten.

Openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u met de Valleilijn naar Treinstation Lunteren en vanaf daar loopt u in 7 minuten naar de Honskamp. U kunt ook vanaf Treinstation Veenendaal de Klomp met de bus richting Wekerom en uitstappen bij Bushalte Roskammersteeg in Lunteren. Vanaf daar loopt u in 3 minuten naar de Honskamp. Kijk voor het plannen van uw reis op: https://9292.nl/ 

 

Klantbeoordeling

8,3
  • Sfeervolle huiskamers om de dag door te brengen
  • Liefdevolle zorg
  • Locatie is onlangs volledig gerenoveerd

Kies zelf uw woonkamer

In De Honskamp heeft u uw eigen kamer. Bijzonder aan De Honskamp is dat u daarnaast zelf uw gezamenlijke woonkamer kiest. Er zijn woonkamers met diverse sferen. U kiest waar u zich het meeste thuis voelt. Er is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig.

Vakkundige zorg

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van ouderen en chronisch zieken. De eerstverantwoordelijk woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u, uw familie of naasten. Onze specialist ouderengeneeskunde is uw arts en eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. U kunt hier bekijken welke behandeling en therapie er mogelijk is in het verpleeghuis

Persoonlijk ondersteuningsplan

In uw persoonlijk ondersteuningsplan beschrijven we de afspraken die we met u maken over de zorg en ondersteuning die u van ons krijgt. We evalueren dit plan regelmatig met u. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.

Bekijk hier de digitale rondleiding

360º

> Woonadvies van onze klantadviseur

Familieparticipatie

Wij vragen uw familie om bij u betrokken te blijven zoals ze dat deden voordat u bij Opella kwam wonen. Kwamen uw naasten bijvoorbeeld wekelijks uw kapsel verzorgen? Zorgden zij op zaterdag voor de maaltijd? Deze gewoontes kunnen voortgezet worden. Voor u zijn deze vaste activiteiten en bekende gezichten vaak prettig. Het geeft houvast en houdt sociale contacten in stand, die wij als professionals niet kunnen en willen vervangen.

Wij beschouwen onze woonlocatie als de woning van de bewoner. Dit betekent dat familie vrij is om in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes te doen wat nodig is. Zoals ze dat ook zouden doen bij iemand die zelfstandig thuis woont. Denk bijvoorbeeld aan koffie zetten, de vaatwasser uitruimen of een spelletje doen.

Meer informatie over familieparticipatie, de Thuisraad en Cliëntenraad van Opella leest u in de folder ‘Prettig leven doen we samen’.

Contact maken

Een belangrijk onderdeel van uw begeleiding is contact maken en onderhouden. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk speelt een grote rol. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons. Wij betrekken uw naasten bij de zorg voor u.  

"Dit was de beste plek voor onze dementerende man/vader. Hij en wij (!) kregen warme zorg en aandacht."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in De Honskamp. Ze sluiten aan bij uw interesses, behoeften en mogelijkheden. Zo kunt u onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en een wandeling maken. U kunt ook samen een spel doen of een praatje maken. Er zijn thema-activiteiten en u kunt meedoen met bewegen voor ouderen en zingen. In De Honskamp is ook een christelijke weeksluiting en bijbelstudie. 

Dagelijkse zorg

Bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren, ondersteunen wij u. Denk bijvoorbeeld aan douchen, aankleden, eten en drinken. Verzorging, verpleging en behandeling krijgt u helemaal op maat. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

klant in wijkservicentrum
Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

  • Maaltijden U eet de maaltijden gezamenlijk in de woonkamer. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
  • Kapper De Honskamp heeft een eigen kapsalon waar u een afspraak kunt maken. Kosten zijn voor eigen rekening.  
  • Pedicure Als u een medische indicatie heeft komt de pedicure op afspraak bij u langs.
  • Boekenkast Er is een boekenkast met grootletterboeken op de begane grond.
  • Pastoraat en kerktelefoon In De Honskamp kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon. Als pastoraat uit de eigen gemeente niet mogelijk of wenselijk is,biedt Opella pastoraat aan door pastoraal medewerkers of bezoekvrijwilligers. 
  • Internet, televisie en telefoon In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting. Ook is daar draadloos internet en telefoon. Op de kamers niet.
  • Wintertuin Heeft u een verjaardag of ander feestje te vieren? Dan kunt u gebruikmaken van de Wintertuin. U kunt een aanvraag doen via reserveringen@opella.nl. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden en kosten te bespreken.
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn. Meer informatie over de zorg en ondersteuning die hoort bij uw indicatie vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie in de Honskamp is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in De Honskamp is negen maanden tot elf maanden. Heeft u vragen over de wachttijd? Neemt u dan contact op met onze klantadviseur via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. 

Personeelssamenstelling
In De Honskamp werken verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan De Honskamp.

Wet Zorg en Dwang
De WZD (Wet Zorg en Dwang) is een wet die de rechten beschermt van mensen met een psychogeriatrische stoornis (bijvoorbeeld dementie) of een verstandelijke beperking. De WZD gaat over onvrijwillige zorg. Dit is zorg waarmee de klant of diens vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de klant zich verzet. De WZD heeft als uitgangspunt dat de klant alleen vrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen als het noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen voor de klant of diens omgeving. Onvrijwillige zorg komt alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen onvoldoende uitkomst bieden. Als er geen andere alternatieven zijn dan onvrijwillige zorg, wordt deze op een zorgvuldige manier, volgens een uitvoerig stappenplan waarbij o.a. de klant en diens vertegenwoordiger worden betrokken, uitgevoerd en frequent geëvalueerd.

Opella wil zo min mogelijk onvrijwillige zorg toepassen. In het multidisciplinaire overleg wordt samen met de klant en diens vertegenwoordiger in eerste instantie altijd gezocht naar vrijwillige zorg die het mogelijke ‘ernstig nadeel’ kan voorkomen. 

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg kunnen een beroep doen op de onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Dat is Sabrina Scalzotto van het Adviespunt Zorgbelang. U kunt haar bereiken via mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl of telefonisch op 06 3045 6893. De cliëntvertrouwenspersoon staat de klant en/of diens vertegenwoordiger bij. Opella is daarnaast aangesloten bij een externe klachtencommissie Wzd. Deze onafhankelijke externe klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd en is te bereiken via het mailadres ambtelijksecretaris-skww@quasir.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Het zorgkantoor geeft hier informatie over op haar website. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222