Naar homepage
Naar homepage
de Honskamp

Verpleeghuis de Honskamp in Lunteren

Kunt u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan biedt de Honskamp in Lunteren kleinschalig wonen in huiselijke sfeer met 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

De Honskamp sluit aan bij uw behoeften

De Honskamp in Lunteren biedt u zorg en begeleiding, maar ook behandeling en activiteiten die aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen en kleine huishoudelijke taken doen.

Er is verzorging, begeleiding, medische zorg en behandeling gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van ouderen en chronisch zieken. De eerstverantwoordelijk woonbegeleider is uw aanspreekpunt. Onze specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Samen met u en uw naasten stelt de specialist ouderengeneeskunde de doelen vast van uw medische zorg en of daarbij de inzet nodig is van behandelaars. Bijvoorbeeld onze fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, muziektherapeut, diëtist, creatief therapeut, specialistisch verpleegkundige en/of psycholoog of maatschappelijk werker.

In uw persoonlijk ondersteuningsplan, dat we regelmatig met u evalueren, beschrijven we de afspraken. Uitgangspunt is dat u woont in een veilige omgeving met een prettige daginvulling, waarbij u zo min mogelijk last ondervindt van uw beperkingen.  

Adresgegevens

Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren

Klantbeoordeling

  • Sfeervolle huiskamers om de dag door te brengen
  • Eigen appartement
  • Locatie is onlangs volledig gerenoveerd

Kies zelf uw woonkamer

Intensieve zorg voor mensen met dementie is mogelijk in de Honskamp aan de Dorpsstraat in Lunteren. U heeft een eigen kamer. Bijzonder aan de Honskamp is dat u zelf uw gezamenlijke woonkamer kiest. Er zijn woonkamers met diverse sferen. U kiest waar u zich het meeste thuis voelt. In kleinschalige woningen is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig.

klant in wijkservicentrum

Familieparticipatie

Wij vragen uw familie om bij u betrokken te blijven zoals ze dat deden voordat u bij Opella kwam wonen. Kwamen uw naasten bijvoorbeeld wekelijks uw kapsel verzorgen? Zorgden zij op zaterdag voor de maaltijd? Deze gewoontes kunnen voortgezet worden. Voor u zijn deze vaste activiteiten en bekende gezichten vaak prettig. Het geeft houvast en houdt sociale contacten in stand, die wij als professionals niet kunnen en willen vervangen.

Wij beschouwen onze woonlocatie als de woning van de bewoner. Dit betekent dat familie vrij is om in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes te doen wat nodig is. Zoals ze dat ook zouden doen bij iemand die zelfstandig thuis woont. Denk bijvoorbeeld aan koffie zetten, de vaatwasser uitruimen of een spelletje doen.

Meer informatie over familieparticipatie, de Thuisraad en Cliëntenraad van Opella leest u in de folder ‘Prettig leven doen we samen’.

Contact maken

Belangrijk onderdeel van uw begeleiding is contact maken en onderhouden. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk speelt een grote rol. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons. Wij betrekken uw naasten bij de zorg voor u.  

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in de Honskamp. Ze sluiten aan bij uw interesses, behoeften en mogelijkheden. Zo kunt u onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en een wandeling maken. U kunt ook samen een spel doen of een praatje maken. Er zijn thema-activiteiten en u kunt meedoen met bewegen voor ouderen en zingen.

"Wij zijn zeer tevreden over de verzorging van mijn vader. Hij krijgt bij de Honskamp persoonlijke aandacht naast zijn reguliere verzorging. Daarnaast houden ze rekening met wat hij prettig vindt."
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Zorg en ondersteuning

Bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren, krijgt u ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan douchen, aankleden, eten en drinken. Verzorging, verpleging en behandeling krijgt u helemaal op maat. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

> Persoonlijk advies klantadviseur

Bekijk deze locatie

360º

Persoonlijk ondersteuningsplan

De medewerkers van de Honskamp werken samen met een team van verschillende disciplines, waaronder de specialist ouderengeneeskunde.
Samen met uw eerst verantwoordelijke woonbegeleider en eventueel uw wettelijke vertegenwoordiger stelt het team een persoonlijk ondersteuningsplan op. Uitgangspunt is dat u zo veilig en prettig mogelijk woont en een betekenisvolle dag heeft.

Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

  • Maaltijden Als bewoner van de Honskamp kleinschalig wonen gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
  • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. De Honskamp heeft een eigen kapsalon.
  • Bibliotheek Er is een bibliotheek met grootletterboeken op de begane grond.
  • Wijkservicecentrum  In het restaurant van het Wijkservicecentrum kunt u iedere dag vanaf 12.00 uur de warme maaltijd gebruiken. Gasten van buiten de Honskamp kunnen mee-eten voor eigen rekening. Maakt u gebruik van een van de woonkamers voor mensen met dementie? Dan kunt u daar gebruikmaken van de warme maaltijd.
  • Pastoraat en kerktelefoon In de Honskamp kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon.
  • Internet, televisie en telefoon In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting. Ook is daar draadloos internet en telefoon. Op de kamers niet.
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie in de Honskamp is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in de Honskamp korter dan drie maanden.

Personeelssamenstelling

In de Honskamp werken (peildatum 1 juni 2017) in totaal 131 medewerkers, 162 vrijwilligers en 7 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars verbonden aan de Honskamp.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is ook mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van het restaurant.

BOPZ-erkenning

BOPZ is een wet die rechten van mensen beschermt die onvrijwillig verblijven in een ziekenhuis of verpleeghuis/woongroep. Opella vindt het belangrijk dat de klant de regie over zijn of haar leven houdt. Vanuit dit uitgangspunt willen we zo min mogelijk vrijheid beperkend zijn. Het gebruik van vrijheids-beperkende maatregelen in het kader van de BOPZ mijden we zoveel mogelijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222