handen houden elkaar vast

Professionele palliatieve zorg

Veel mensen willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Samen met de mensen om u heen maken de professionals en vrijwilligers dat mogelijk. 

Verpleging thuis

U kunt aan huis een beroep doen op onze wijkverpleging. Als het nodig is kunt u ook gebruik maken van onze specialistische verpleegkundige zorg.

Geestelijke verzorging thuis

Het Centrum voor Levensvragen in de Vallei biedt een luisterend oor aan ouderen die zelfstandig wonen. Het is een professioneel samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers, waar ook Opella bij betrokken is. Levensvragen in de Vallei is er voor levensvragen, rouw of verlies. Speciaal voor 50-plussers die zelfstandig wonen en mensen in de palliatieve fase van hun leven. Sommige mensen kunnen hiervoor terecht in het eigen netwerk, zoals een geloofsgemeenschap. Maar wie wil kan ook gebruik maken van Levensvragen in de Vallei. Meer informatie vindt u op de website www.levensvragenindevallei.nl.  

Ondersteuning door vrijwilligers
Staat een familielid of vriend u bij in deze intensieve periode, dan is extra ondersteuning voor hen soms erg prettig. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen hiervoor zorgen. De Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg kan in principe elke taak van u als mantelzorger overnemen. U kunt denken aan waken, gezelschap houden en helpen bij praktische zaken als koffiezetten. Ook kunnen de vrijwilligers een luisterend oor bieden. Zowel aan u als aan uw naaste. De vrijwilligers hebben een speciale opleiding gevolgd voor terminale zorg. Hierdoor kunnen zij veranderingen in de zorgsituatie feilloos opmerken en erop inspelen. Als het nodig is, schakelen de vrijwilligers - in overleg met u - andere hulpverleners in. Meer informatie over de VPTZ vindt u  op www.vptz.nl

 

 

Hospice Bennekom

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de laatste fase van het leven thuis door te brengen. Dan biedt Hospice Bennekom een warme en veilige plek met zorg en aandacht in de laatste levensfase. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben kunnen in het Hospice terecht. Meer informatie over Hospice Bennekom leest u hier.

Hospice de Morgenster in Lunteren

In De Honskamp in Lunteren is een appartement beschikbaar waar mensen in hun laatste levensfase terecht kunnen voor professionele palliatieve zorg, ofwel hospicezorg. De huiselijke sfeer in een Hospice maakt het een warme en veilige plek waar mensen met zorg en aandacht worden omringd. Een plek waar zij zich thuis voelen. Meer informatie over Hospice de Morgenster leest u hier