Professionele palliatieve zorg

Veel mensen willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Samen met de mensen om u heen maken de professionals en vrijwilligers dat mogelijk. U kunt aan huis een beroep doen op onze verpleegkundigen en verzorgenden en/of gebruik maken van onze hoogcomplexe zorg als dat nodig is.
Is thuis wonen niet wenselijk of mogelijk, dan biedt Hospice Bennekom een warme plek met zorg en aandacht in de laatste levensfase.

Ondersteuning door vrijwilligers

Als een familielid of vriend u bijstaat in deze intensieve periode, dan is extra ondersteuning ook voor hen soms erg prettig. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen hiervoor zorgen. De Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg kan in principe elke taak van u als mantelzorger overnemen. U kunt waken, gezelschap houden en helpen bij praktische zaken als koffiezetten. Ook kunnen we een luisterend oor bieden. Zowel aan u als aan uw naaste.

De vrijwilligers hebben een speciale opleiding gevolgd voor terminale zorg. Hierdoor kunnen zij veranderingen in de zorgsituatie feilloos opmerken en erop inspelen. Als het nodig is, schakelen we - in overleg met u - andere hulpverleners in.

Meer informatie over de VPTZ vindt u op: www.vptz.nl  

logo VPTZ

Hospice Bennekom

Als het niet mogelijk of wenselijk is om de laatste fase van het leven thuis door te brengen, dan kunt u in Hospice Bennekom verblijven. Wij bieden een warme en veilige plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222