Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Handen

Professionele palliatieve zorg

Veel mensen willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Samen met de mensen om u heen maken de professionals en vrijwilligers dat mogelijk. U kunt aan huis een beroep doen op onze verpleegkundigen en verzorgenden. Als het nodig is kunt u ook gebruik maken van onze hoogcomplexe zorg.

Hospice Bennekom

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de laatste fase van het leven thuis door te brengen. Dan biedt Hospice Bennekom een warme en veilige plek met zorg en aandacht in de laatste levensfase. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben kunnen in het Hospice terecht. Meer informatie over Hospice Bennekom leest u hier.

Hospice de Morgenster in Lunteren

In de Honskamp in Lunteren is een appartement beschikbaar waar mensen in hun laatste levensfase terecht kunnen voor professionele palliatieve zorg, ofwel hospicezorg. De huiselijke sfeer in een Hospice maakt het een warme en veilige plek waar mensen met zorg en aandacht worden omringd. Een plek waar zij zich thuis voelen. Meer informatie over Hospice de Morgenster leest u hier

Ondersteuning door vrijwilligers

Staat een familielid of vriend u bij in deze intensieve periode, dan is extra ondersteuning voor hen soms erg prettig. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen hiervoor zorgen. De Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg kan in principe elke taak van u als mantelzorger overnemen. U kunt denken aan waken, gezelschap houden en helpen bij praktische zaken als koffiezetten. Ook kunnen de vrijwilligers een luisterend oor bieden. Zowel aan u als aan uw naaste.

De vrijwilligers hebben een speciale opleiding gevolgd voor terminale zorg. Hierdoor kunnen zij veranderingen in de zorgsituatie feilloos opmerken en erop inspelen. Als het nodig is, schakelen de vrijwilligers - in overleg met u - andere hulpverleners in.

Meer informatie over de VPTZ vindt u op: www.vptz.nl  

logo VPTZ

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222