Naar homepage
Naar homepage
Handen

Professionele palliatieve zorg

Veel mensen willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Samen met de mensen om u heen maken de professionals en vrijwilligers dat mogelijk. U kunt aan huis een beroep doen op onze verpleegkundigen en verzorgenden. Als het nodig is kunt u ook gebruik maken van onze hoogcomplexe zorg.
Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de laatste fase van het leven thuis door te brengen. Dan biedt Hospice Bennekom een warme plek met zorg en aandacht in de laatste levensfase.

Ondersteuning door vrijwilligers

Staat een familielid of vriend u bij in deze intensieve periode, dan is extra ondersteuning voor hen soms erg prettig. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen hiervoor zorgen. De Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg kan in principe elke taak van u als mantelzorger overnemen. U kunt waken, gezelschap houden en helpen bij praktische zaken als koffiezetten. Ook kunnen we een luisterend oor bieden. Zowel aan u als aan uw naaste.

De vrijwilligers hebben een speciale opleiding gevolgd voor terminale zorg. Hierdoor kunnen zij veranderingen in de zorgsituatie feilloos opmerken en erop inspelen. Als het nodig is, schakelen we - in overleg met u - andere hulpverleners in.

Meer informatie over de VPTZ vindt u op: www.vptz.nl  

logo VPTZ

Hospice Bennekom

Het kan niet mogelijk of wenselijk zijn om de laatste fase van het leven thuis door te brengen. In dit geval kunt u in Hospice Bennekom verblijven. Wij bieden een warme en veilige plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij hebben nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222