Functionaris Gegevensbescherming

Opella heeft een Functionaris Gegevensbescherming. 

De Functionaris Gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

  • Iedereen die binnen Opella gegevens verwerkt informeren en adviseren over hun verplichtingen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Toezien op naleving van de AVG.
  • Samenwerking met en contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wilt u informatie over uw privacy of de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik daarvan door of bij Opella? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@opella.nl.

Post voor de Functionaris Gegevensbescherming kunt u sturen naar:

Opella
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 677
6710 BR Ede

Alle berichten en verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een Functionaris Gegevensbescherming is gebonden aan geheimhouding.