Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. Lees hier het nieuwsbericht.

Functionaris Gegevensbescherming

Opella heeft een Functionaris Gegevensbescherming. 

De Functionaris Gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

  • Iedereen die binnen Opella gegevens verwerkt informeren en adviseren over hun verplichtingen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Toezien op naleving van de AVG.
  • Samenwerking met en contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wilt u informatie over uw privacy of de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik daarvan door of bij Opella? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@opella.nl.

Post voor de Functionaris Gegevensbescherming kunt u sturen naar:

Opella
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 677
6710 BR Ede

Alle berichten en verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een Functionaris Gegevensbescherming is gebonden aan geheimhouding.