schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk: zo vraag je hulp

Geschreven door: Andries Kuiper, Schoolmaatschappelijk werker Opella/CJG Ede

Via de intern begeleider van school (IB-er), de leerkracht of ouders zelf komen er wekelijks vragen over kinderen en opvoeden op mijn bordje. Ditmaal belt een IB-er van school. Ze geeft aan dat een moeder zich zorgen maakt om de ontwikkeling van zoonlief van 10.  Moeder wil er eens over doorpraten met een professional. Ik vraag er even op door en hoor van de IB-er dat vader er wat anders naar kijkt. Hij maakt zich niet zo’n zorgen, er hoeft niet direct een ‘vreemde’  bijgehaald te worden.

Goeie binnenkomer

Ik bel moeder voor nog wat meer informatie. Ze waarschuwt mij dat haar man afwijzend is, maar dat hij wel bij de afspraak thuis aanwezig wil zijn. De zon schijnt, ik ga lekker op de motor. Bij aankomst zie ik een flinke motor op de stoep staan, een brede, lange man doet open, we kijken elkaar even aan, zijn blik glijdt af naar mijn motor. De eerste 10 minuten praten we over onze "fietsen", het ijs is gebroken. 'Kom binnen,' zegt hij, 'laten we een bakkie doen'.

Samen doen

Ouders leggen beiden hun vragen en zorgen aan mij voor. Ze verschillen daarin van mening. Met elkaar komen we tot wat aandachtspunten die om actie vragen. Ouders voelen zich gehoord en merken in het gesprek dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het meedenken van een buitenstaander helpt hen juist.

Tips van schoolmaatschappelijk werk

  1. Heb je als ouder(s) een vraag over het gedrag, of de ontwikkeling van je kind(eren), praat er dan eens met andere ouders over. Je bent vast niet de enige met vragen.
  2. Blijf niet te lang rondlopen met je zorg of vraag, voorkom dat het een probleem wordt.
  3. Vraag eens op school hoe de leerkracht er tegenaan kijkt, vraag de IB-er om hulp en bel eens de schoolmaatschappelijk werker die aan de school verbonden is.  

Als ouders of opvoeders, kun je verschillend over gedrag en opvoeden denken. Kijk vooral hoe je elkaar daarin kunt steunen en aanvullen. Lukt dat even wat minder, vraag dan iemand met je mee te denken. Het is in het belang van je kind!

Kijk voor info en advies op www.cjgede.nl of www.opella.nl of ga naar:

Trainingen schoolmaatschappelijk werk

Wat vindt u?

Laat hier uw reactie achter op bovenstaande blog