Oudere die zelfstandig woont

Passende zorg voor ouderen met domeinoverstijgend werken

Sommige ouderen hebben moeite om passende zorg te vinden, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Diverse media berichten erover. Met domeinoverstijgend werken krijgen zelfstandig wonende ouderen wel passende zorg, zien we bij Opella.

Kern van de werkwijze van Opella in de gemeente Ede is dat één contactpersoon – de arrangeur – zorg en welzijn arrangeert door naasten en professionals, samen met de oudere. Bij Opella is de arrangeur een wijkverpleegkundige of casemanager. Deze arrangeur kan snel en op maat zorg en ondersteuning over de verschillende domeinen heen inzetten. Om dit mogelijk te maken worden de budgetten van de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en de Wmo bij elkaar gebracht. Dankzij deze aanpak kunnen ouderen gemiddeld 8 maanden langer op een goede manier zelfstandig blijven wonen, blijkt uit recent onderzoek. Lees hier meer over het onderzoek van Significant naar de effecten van domeinoverstijgend werken

Meer informatie over het rapport van het SCP op de website van het SCP