Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Opella sluit zich aan bij Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Dementie wordt vaak gezien als een ziekte voor ouderen, maar in Nederland zijn er naar schatting 15.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar. De impact op hun leven is groot. Opella zet zich op de zuidelijke Veluwe in voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en heeft zich nu aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

Op diverse locaties in de regio Ede en Wageningen organiseerde Opella al begeleidingsgroepen voor ouderen met dementie of met lichamelijke beperkingen. Leidinggevende Elsbeth van der Hoeven: “In 2018 signaleerden we dat er in onze regio behoefte was aan een groep speciaal voor jonge mensen met dementie. Een groep jonge mensen met dementie heeft hele andere behoeften dan ouderen met dementie. Deze mensen staan midden in het leven en hebben ook meer behoefte aan een actief programma. Deelnemers van de groep geven zelf invulling aan de activiteiten. De medewerkers faciliteren en ondersteunen hen daarbij.” Deelnemers vinden het erg fijn om lotgenoten te ontmoeten. Zij herkennen gevoelens van frustratie en machteloosheid bij elkaar en kunnen dat met elkaar delen. Ook voor mantelzorgers is de begeleidingsgroep fijn. Zij worden even ontlast en kunnen bij de begeleiders terecht met hun vragen.

“De afgelopen jaren heeft Opella het aanbod voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld en we zijn nu klaar voor een volgende stap,” vertelt Elsbeth. “Er komt steeds meer vraag naar wonen en zorg voor jonge mensen met dementie in onze regio. Om met onze dienstverlening daar goed bij aan te sluiten zijn we op zoek gegaan naar kennis en kunde. Dat vinden we bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Ook willen wij onze ervaringen graag delen met de andere deelnemers van het Kenniscentrum, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan betere ondersteuning voor jonge mensen met dementie in de maatschappij.”