Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella opent centrum voor specialistische zorg

Bij Opella kan iedereen met alle zorgvragen terecht. Of het nu gaat om wijkverpleging, huishoudelijke zorg, verpleeghuiszorg, maatschappelijke dienstverlening of revalidatie na behandeling in het ziekenhuis. Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom is alle zorg beschikbaar. Het nieuwste gebouw dat recent werd geopend, Elias - centrum voor specialistische zorg, maakt de zorg op het park compleet.

Bij Elias, centrum voor specialistische zorg, kunnen mensen tijdelijk gebruik maken van zorg, behandeling of observatie als thuis wonen even niet mogelijk is na een ziekenhuisopname of bij onduidelijke lichamelijke, psychische of sociale problemen. “We willen dat mensen zo snel mogelijk op een goede manier weer thuis kunnen wonen, met de ondersteuning die nodig is”, vertelt een van de artsen van Opella. “Alles bij Elias is daarop gericht. Met iemand die bij ons revalideert na een ziekenhuisopname zorgen we bijvoorbeeld voor aanpassingen die thuis nodig kunnen zijn. De voorwaarde om zo snel mogelijk weer prettig thuis te kunnen wonen is dat iedereen die betrokken is, goed samenwerkt. Zodat er een samenspel is tussen de klant, naasten en betrokken zorgprofessionals.” Elias biedt naast revalidatie, observatie en diagnostiek ook dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen, een restaurant voor de wijk en behandeling door de specialisten ouderengeneeskunde (artsen), psychologen en therapeuten van Opella, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.


Louise van Wassenaer (links, uit de familie Van Wassenaer) en Geeske Telgen (voorzitter cliëntenraad) onthullen samen het Johanniterkruis in het atrium van Elias, met bestuurder Kars Hazelaar.


Mevrouw Van Wassenaer, een telg uit het geslacht van Van Wassenaer, onthulde bij de opening samen met Geeske Telgen, voorzitter van de cliëntenraad van Opella, het Johanniterkruis in het nieuwe gebouw. Deze bijzondere steen komt uit voormalig verpleeghuis de Halderhof en geeft de band weer met de Johanniter Orde: een protestants-christelijke organisatie die verantwoordelijk was voor het voormalig streekziekenhuis (nu ziekenhuis Gelderse Vallei) en de Opella verpleeghuizen Halderhof en Breukelderhof die voorheen op het terrein van het Baron van Wassenaerpark stonden. Mevrouw Van Wassenaer was er dertien jaar geleden bij toen Opella de eerste locaties op het park opende en kon nu met veel plezier de opening van Elias, de laatste nieuwbouw, verrichten.
Tijdens de opening haalden de medewerkers van Elias samen herinneringen op en keken ze vooruit naar de toekomst. Vanwege de coronamaatregelen werd de opening kleinschalig in Elias gevierd, met de mogelijkheid voor andere betrokkenen om dit moment via een livestream te volgen.