Deense delegatie domeinoverstijgend werken

Deense delegatie haalt inspiratie uit zorgaanpak domeinoverstijgend (samen)werken

Op maandag 18 en dinsdag 19 september bracht een delegatie van het Deense Folketinget Elderly Committee, waaronder een aantal Deense politici, een bezoek aan Nederland. In verschillende landen doen de Denen inspiratie op voor hun nieuw te vormen wet ouderenzorg. Bij Opella hoorden ze over domeinoverstijgend werken. De Denen waren vol lof over deze aanpak waarbij de professional vanuit vertrouwen en ruimte in de lead is en administratie en ‘geldpotjes’ volgend zijn.

Nederlands model 

André Kok, bestuurder van Opella, kijkt terug op het bezoek: “In Nederland kijken wij naar de Deense aanpak ‘reablement’, gericht op het opnieuw zelfredzaam maken van ouderen. Mooi om nu ook inzichten vanuit het Nederlandse model met hen te delen. Binnen de Deense zorg is er wellicht nog wat schroom om het hele netwerk rondom een zorgvrager aan te spreken. Maar dat is juist ons succes: samen optrekken, over alle domeinen van zorg, welzijn, mantelzorg en maatschappij heen.”

Zorgverzekeraars

De Denen kennen geen zorgverzekeraars-model, ze verkennen deze aanpak. Kok: “Wij hebben de boodschap meegegeven dat ons model met verzekeraars goede dingen brengt. Het bracht echter ook marktwerking en concurrentie in de sector, dat komt de zorg niet altijd ten goede. Verder was ons advies: voorkom versnippering in wetgeving en versnippering in geldstromen. Zorg voor één pot geld en één tarief waar je je mensen fatsoenlijk van kunt betalen.”

DOW landelijk

De Denen waren benieuwd of domeinoverstijgend werken enkel de aanpak van Opella is, of dat dit een landelijke werkwijze wordt. Opella was blij te kunnen melden dat de aanpak bij gemeenten hoger op de agenda staat. En dat VWS deze werkwijze ook omarmt en stimuleert.

Wat vindt u?

Laat hier uw reactie achter