Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Verpleegkundige zorg aan huis

24 uur per dag en 7 dagen per week staan de verpleegkundigen van Opella voor u klaar met de beste verpleegkundige zorg. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Zo is zelfstandig wonen met intensieve zorg heel goed mogelijk. Wij kennen geen wachttijden voor verpleegkundige zorg aan huis en kunnen u direct de zorg bieden die u nodig heeft.

Altijd in de buurt: de wijkverpleegkundige

Onze wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in uw wijk en in uw persoonljike zorg. In overleg met u coördineert zij de zorg die u nodig heeft. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en is uw contactpersoon voor het ziekenhuis, specialisten en huisarts.

Altijd deskundig: de specialistisch verpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan een beroep doen op specialistisch verpleegkundigen van Opella, bijvoorbeeld de longverpleegkundige, wondconsulent, diabetesverpleegkundige of geriatrieverpleegkundige. De specialistisch verpleegkundige weet alles van:

 • COPD (longziekten)
 • dementie
 • geriatrie
 • ziekte van Parkinson
 • oncologie
 • urologie
 • wondzorg en huidaandoeningen
 • decubitus
 • hartfalen
 • ouderdom, vallen en bewegen
 • pijnbestrijding
 • niet aangeboren hersenletsel
 • diabetes en voeding
 • stoppen met roken
 • stomazorg
 • infusietherapie gericht op vocht, voeding of pijnbestrijding.

Ook voor complexe zorg

Opella kan u thuis ook zeer complexe zorg bieden: de MSVT-zorg (Medisch Specialistische Verpleging Thuis). Ons deskundige team staat dag en nacht garant voor de beste verpleegkundige zorg. Lees meer over MSVT-zorg van Opella.

Wat kost verpleegkundige zorg aan huis?

Verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De zorg komt niet ten laste van uw eigen risico.  De MSVT-zorg (Medsch Specialistische Verpleging Thuis) is hierop een uitzondering: daarbij geldt dat er wel aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. 
De wijkverpleegkundige indiceert de zorg die u nodig heeft.

Meer weten?

Wilt u een professional spreken over de zorg die u nodig hebt of over de indicatie-aanvraag? Neemt u dan contact op met het Opella servicepunt via telefoon (0318 752222) of e-mail (servicepunt@opella.nl).

Of lees de folder Verpleegkundige zorg en verzorging aan huis. Daarnaast vindt u op zorgbijuthuis.opella.nl antwoorden op veelgestelde vragen over verpleging.

Terug naar vorige pagina