Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Casemanagement dementie

De casemanagers dementie bieden thuiswonende mensen met dementie en hun naaste omgeving ondersteuning en (psychosociale) begeleiding. Zo kunnen zij (langer) thuis blijven wonen, eventueel met inzet van voorzieningen.
In onderlinge afstemming zoekt de casemanager naar de juiste hulp- en zorgverlening. Daarbij worden omgangsadviezen en informatie over dementie gegeven. De casemanager dementie vervult een coördinerende rol, waarbij afgestemd wordt met andere hulpverleners.

Hiermee helpen wij u:

  • Psychosociale begeleiding van de persoon met dementie en betrokken mantelzorger(s)
  • Bijdragen aan een positieve sociale leefomgeving
  • Opstellen van een begeleidingsplan
  • In gang zetten van geïntegreerde hulp- en zorgverlening, deze monitoren en zo nodig bijsturen
  • Bewaken van balans tussen draaglast en draagkracht van de persoon met dementie en betrokken mantelzorger(s)
  • Na het eerste huisbezoek inventariseert de casemanager wat de begeleidings- en zorgvraag is. Aan de hand daarvan wordt een begeleidingsplan opgesteld. De duur van de hulpverlening is afhankelijk van noodzaak en vraag.

Voor wie?

De casemanagers dementie van Opella bieden begeleiding aan mensen met dementie en hun naaste(n).

Wat zijn de kosten?

Aan de diensten van de casemanager dementie zijn in de meeste gevallen voor u geen kosten verbonden.

Meer weten?

Voor meer informatie over casemanagement dementie kunt u terecht bij de FrontOffice van het Netwerk Dementie Gelderse Vallei via telefoon (088- 605 05 00) of e-mail (www.dementiegeldersevallei.nl).