Naar homepage
Naar homepage

Voorzitter CR over medezeggenschap: “Het draait om de klant”

Waardigheid & Trots, het landelijke programma voor verpleeghuizen, heeft een inspiratiedocument uitgegeven om op een vernieuwende manier invulling te geven aan medezeggenschap in de zorg. Geeske Telgen, voorzitter van de Cliëntenraad van Opella, deelt hoe zij bij Opella de medezeggenschap op een andere manier heeft georganiseerd. “Wij neigen ernaar om in ons contact met klanten de oplossing kant en klaar te willen geven, terwijl we met mensen in gesprek moeten gaan.

Voorzitter Cliëntenraad Geeske Telgen

In de zorg is de afgelopen jaren veel veranderd. Opella stelt al jarenlang de echte wensen van de klant centraal en wil de klant eigen regie geven. De zeggenschap ligt dus bij de klant. De Cliëntenraad van Opella nam daarom de afgelopen jaren belangrijke stappen. Wij willen de formele medezeggenschap van klanten daarbij aan laten sluiten. Telgen: “Er is één Cliëntenraad Opella en op de woonlocaties van Opella zijn er thuisraden. Dit zijn informele bijeenkomsten van klanten, hun naasten en een medewerker. De thuisraden bespreken de dagelijkse gang van zaken. De Cliëntenraad is de gesprekspartner van de bestuurder. Door middel van de Cliëntenraad hebben klanten van Opella invloed op het beleid. Iedere thuisraad heeft een contactpersoon in de Cliëntenraad, zodat ze goed op de hoogte is van de onderwerpen die spelen. Om ook feeling te hebben met de klanten van Opella die zelfstandig wonen, organiseert de Cliëntenraad regelmatig wijkbijeenkomsten. De vraag achter de vraag op tafel krijgen, dat is een taak van de zorgmedewerkers, maar ook van de Cliëntenraad. Het is de klant om wie het draait.”

Bekijk het inspiratiedocument voor nieuwe vormen van medezeggenschap op de website van Waardigheid & Trots.