Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Voorkom wachtlijst verpleeghuis door goede zorg thuis

"Pak de wachtlijsten voor de verpleeghuizen aan door te investeren in goede zorg en ondersteuning thuis", vindt bestuurder Kars Hazelaar van Opella. "De meeste ouderen willen graag thuis blijven wonen. Wij zien dat dit heel vaak kan als je thuis goed kijkt naar wat iemand nodig heeft. Dat is meer dan medische zorg. Het gaat om oog en oor hebben wat voor iemand en zijn naasten echt belangrijk is en wat hem voldoening geeft."

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de wachtlijsten voor verpleeghuizen. Opella biedt op de zuidelijke Veluwe onder andere zorg en ondersteuning thuis en in verpleeghuizen. “Je moet thuis de zorg en ondersteuning zo regelen dat zowel de klant als naasten langdurig en op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen”, zegt Hazelaar. “Wij zien dat vrijwel iedereen graag thuis blijft wonen.” Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Cor Deelen (79), klant van Opella in Ede. Hij woont in een seniorenappartement en heeft sinds een paar jaar dementie. “Ik wil hier graag blijven wonen. In mijn eigen huis ben ik vrij om te doen en laten wat ik wil.” Zelfstandig wonen is voor meneer Deelen mogelijk dankzij ondersteuning van zijn kinderen, een casemanager dementie, wijkverpleegkundige zorg, hulp bij het huishouden en vier dagen per week dagbesteding op een zorgboerderij. Zoon Henk Deelen speelt een belangrijke rol in het goed regelen van de zorg en ondersteuning voor zijn vader. “Ik wil er alles aan doen om thuis wonen voor hem mogelijk te maken. Ik heb me maandenlang verdiept in de achtergrond van mijn ouders om goed helder te krijgen welke dingen er voor mijn vader echt toe doen. Het is heel belangrijk dat je thuis een vaste ploeg mensen hebt, die goed op de hoogte zijn van de situatie van mijn vader en hem goed kennen. Zij houden ook mij in de gaten, vragen regelmatig of de zorg op deze manier voor mij nog haalbaar is.”

Cor en Henk Deelen
Cor Deelen woont thuis met zorg en ondersteuning van familie en professionals


Kwaliteit van leven

 “Ook mensen die geen of een klein netwerk hebben moeten als zij dat willen thuis kunnen blijven wonen”, vindt Hazelaar. “In de gemeente Ede regelen we dat met één klant, één plan, één arrangeur. De arrangeur is een hbo-opgeleide professional, bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Die kan zorg en ondersteuning inzetten uit verschillende financiële stromen. We zijn op weg om klantvolgend dwars door de domeinen van gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor heen te doen wat nodig is. Opella tekende eind 2017 de samenwerking domeinoverstijgend werken met de gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en zorgkantoor Menzis. Met elkaar zetten we alle middelen in om de kwaliteit van leven van de klant met goede zorg thuis te ondersteunen.”

Praten

De basis van goede zorg en ondersteuning is volgens Henk en Cor Deelen “praten, praten en nog eens praten.” Zoon Henk: “Je moet aangeven wat je wilt en belangrijk vindt. Ik wil dat iedereen die hier over de vloer komt, mijn vader ziet als mens en hem kent. Dat ze een goed beeld van hem hebben en van wat hij belangrijk vindt. Ik deel dus veel informatie over mijn vader. Dan kun je met elkaar creatief zoeken naar de beste oplossingen. Daarvoor heb ik me ook verdiept in de ziekte van mijn vader en hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Bij de professionals toets ik regelmatig of zij ook vinden dat het goed gaat met mijn vader, dat de situatie nog steeds veilig is. Je moet blijven praten met elkaar en signalen geven als er veranderingen zijn. Dan is er thuis heel veel mogelijk.”