Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Verbouwing Nudehof van start

Na een intensieve periode van voorbereiding gaat het daadwerkelijk beginnen: de verbouwing van de Nudehof in Wageningen. Het startsignaal voor de verbouwing werd donderdag 27 september gegeven door mevrouw Capelleveen, bewoner van de Nudehof. Samen met Mathilde, medewerker van Opella en André Walhout van aannemingsbedrijf Renomeer nam mevrouw Capelleveen de sloophamer ter hand om het eerste muurtje neer te halen. 

Klaar voor de toekomst

Een grondige renovatie gaat er voor zorgen dat de Nudehof klaar is voor de toekomst. In het gebouw worden 65 zelfstandige appartementen gerealiseerd, waar senioren veilig en verzorgd kunnen wonen. Om dit te realiseren heeft Opella, voormalig eigenaar van de Nudehof, het gebouw verkocht aan zorgvastgoedbelegger Estea. Als eigenaar van het gebouw richt Estea zich op de huisvesting en op de verhuur van de appartementen. Opella blijft zorg en diensten bieden in de Nudehof en zal ook de wachtlijst van kandidaat-huurders gaan beheren.

Start bouw Nudehof

Eerste appartementen gereed

Om te zorgen dat de bewoners van de Nudehof zo min mogelijk overlast van de verbouwing ondervinden, wordt deze uitgevoerd in twee delen. Volgens planning is half april 2019 het eerste deel van de verbouwing gereed. De eerste bewoners kunnen dan hun nieuwe appartement betrekken. Het tweede deel van de verbouwing gaat op dat moment van start en duurt ook een half jaar.

Najaar 2019 is de Nudehof naar verwachting volledig gerenoveerd. “Het wordt een heerlijke woonplek voor senioren in Wageningen’, aldus Erik van den Brand van Estea. “De komende periode moet er een enorme klus geklaard worden om 65 mooie appartementen te realiseren. Dat geeft rumoer en soms ook overlast, het is een spannende periode. Maar met een goed team gaan we intensief aan het werk. We steken er met elkaar de schouders onder.”

Wonen in de Nudehof
De appartementen in de Nudehof zijn bedoeld voor senioren met een zorgvraag. Zij huren in het vernieuwde gebouw een eigen appartement, waarbij goede zorg wordt geboden in een veilige omgeving. Daarnaast blijft de Nudehof een centrale plek innemen in de wijk, waar ruimte is voor ontmoeting en activiteiten worden georganiseerd. Ook blijft de mogelijkheid voor bewoners van de appartementen en mensen uit de wijk om een aantal dagen per week een warme maaltijd te gebruiken in de Gasterij op de begane grond.

Hieronder een sfeerimpressie van de appartementen zoals ze er straks uit komen te zien:

sfeerimpressie appartementen Nudehof