Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Huiskamer De Nudehof Opella

Start nieuwe begeleidingsgroep psychiatrie in Wageningen

Op maandag 9 maart gaat Opella in Wageningen van start met een nieuwe groep dagbesteding met psychiatrische ondersteuning. Deze dagbestedingsgroep is speciaal voor mensen met een (licht) psychiatrische achtergrond. De groep komt bijeen in de huiskamer van De Nudehof, die vorig jaar volledig werd gerenoveerd en nu een fijne ruimte biedt voor deze dagbestedingsgroep.

Vorig jaar ging in Bennekom al een begeleidingsgroep psychiatrie van Opella van start op het Baron van Wassenaerpark. Voor deze groep bleek veel belangstelling te zijn. Begeleider Lucy van der Linden vertelt: “Dit komt onder andere door het goede contact dat wij hebben met Pro Persona. Ook vinden wij het heel belangrijk dat mensen zich gezien voelen. Ze mogen hier zijn wie ze zijn. Mensen komen graag naar ons toe, voelen zich hier veilig en vertrouwd.”

Open op maandag en woensdag

De nieuwe groep in Wageningen gaat in eerste instantie open op maandag en woensdag. Bij voldoende belangstelling komt daar nog een derde dag bij. De groep is gericht op netwerkversterking en ondersteuning bij zelfstandig wonen. Lucy: “Het programma van activiteiten gaan we samen met de bezoekers verder opzetten. Het is belangrijk te zorgen voor een gestructureerde daginvulling in een veilige, uitnodigende omgeving. Ons doel is om deze daginvulling aan te bieden zodat de mensen beter en langer thuis kunnen blijven wonen.”

Begeleidingsgroep Torckdael

Opella heeft in Wageningen al een aantal jaar een begeleidingsgroep voor mensen met lichamelijke beperkingen en (beginnende) dementie, die wordt georganiseerd op locatie Torckdael. Met de komst van de nieuwe groep in De Nudehof, gaat de groep in Torckdael zich meer richten op mensen met dementie. Een dagbestedingsprogramma kan er voor zorgen dan mensen met dementie langer thuis kunnen wonen. Het kan ook een oplossing zijn voor mensen die op de wachtlijst staan voor een verpleeghuis. Bij de dagbesteding komen heel gewone bezigheden terug in het programma. Dit geeft houvast. Door mee te doet met de activiteiten, werken mensen aan hun conditie, geheugen en sociale contacten.

Meer informatie over de begeleidingsgroep psychiatrie kunt u lezen op: www.opella.nl/dagbesteding-met-psychiatrische-ondersteuning