Naar homepage
Naar homepage
Grand Cafe de Baron

Start nieuwe begeleidingsgroep psychiatrie

In juli is in Bennekom een nieuwe vorm van begeleiding gestart: dagbesteding met psychiatrische ondersteuning. Deze dagbestedingsgroep is speciaal voor mensen met een (licht) psychiatrische achtergrond.

Open op dinsdag en donderdag

De dagbesteding vindt plaats in Walraven op het Baron van Wassenearpark, in de ruimte van grand café de Baron. De groep is in eerste instantie open op dinsdag en donderdag. Bij voldoende belangstelling komt daar nog een derde dag bij.

Bij begeleiding individueel nam de ondersteuningsvraag voor inwoners met een psychiatrische achtergrond behoorlijk toe. Naast individuele begeleiding was er behoefte aan ondersteuning in een groep (dagbesteding) en meer sociale interactie.

Begeleiders Christine van den Berg en Lucy van der Linden vertellen: “Voor de bezoekers van deze dagbesteding is het belangrijk te zorgen voor een gestructureerde daginvulling in een veilige, uitnodigende omgeving. Ons doel is om deze daginvulling aan te bieden zodat de cliënten beter en langer thuis kunnen blijven wonen. Wij hebben in de voorbereiding samengewerkt met Pro Persona en dat is erg waardevol geweest en zal in de toekomst ook zijn waarde houden. We hebben elkaar nodig.”

De groep is gericht op netwerkversterking en ondersteuning bij zelfstandig wonen. Het programma van activiteiten zal samen met de bezoekers zelf verder opgezet gaan worden.

Meer informatie over deze begeleidingsgroep kunt u lezen op: www.opella.nl/dagbesteding-met-psychiatrische-ondersteuning