Psycholoog en maatschappelijk werk woonlocaties

Als u te maken heeft met een (chronische) ziekte of verhuist naar een verpleeghuis komt er vaak veel op u af. Praktische vragen, maar ook gevoelens van bijvoorbeeld onzekerheid, verdriet of boosheid. U kunt daarover praten met iemand die u kent of met onze zorgprofessionals. Als het nodig of wenselijk is, kan de specialist ouderengeneeskunde een verwijzing doen naar een psycholoog of maatschappelijk werker van Opella. Zij zijn beschikbaar in alle verpleeghuizen van Opella.

Dit kan de psycholoog voor u betekenen

Onze psycholoog kan ingeschakeld worden voor het stellen van een diagnose, het geven van advies en behandeling bij psychische of gedragsproblemen. Bijvoorbeeld bij angst, somberheid, agressie en (trauma)verwerking. Daarnaast kan de psycholoog betrokken worden bij het stellen van een diagnose rondom geheugenklachten of andere cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld concentratie, plannen en organiseren. Van de psychologen van Opella kunt u een betrokken benadering en deskundige werkwijze verwachten.

Dit kan de maatschappelijk werker voor u betekenen

De maatschappelijk werker kan u ondersteunen als aanloopt tegen vragen door uw verblijf in een verpleeghuis. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Het omgaan met wonen in een verpleeghuis met anderen, terwijl u graag thuis was blijven wonen.
  • Uw verhaal kwijt kunnen en leren omgaan met de dingen die u in het leven zijn overkomen.
  • Het wennen in het verpleeghuis en omgaan met gevoelens van verlies.
  • Ondersteuning bij praktische zaken, zoals aanvragen van bewindvoering.
  • Het (opnieuw) ontdekken welke dingen vreugde geven aan uw leven.
  • Begeleiding van uw partner of andere familieleden in wat zij voor u kunnen blijven betekenen.

 

Kosten

De kosten voor de inzet van de psycholoog of maatschappelijk werker zijn onderdeel van uw indicatie Wlz met behandeling. Er worden dus geen (extra) kosten bij u in rekening gebracht.