Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Opellamedewerker en klant

Positieve beoordeling Opella ISO-certificering

Opella heeft opnieuw het ISO-certificaat ontvangen. Jaarlijks toetst een extern bureau onze organisatie in het kader van de ISO-certificering. Opella is ruim geslaagd voor deze toetsing.

Het ISO-certificaat geeft aan dat Opella op een verantwoorde manier uitvoering geeft aan de zorg- en dienstverlening. Elk jaar wordt getoetst of Opella voldoet aan de normen. Kenmerkend daarbij is dat niet voornamelijk wordt bekeken of de normen ‘op papier’ kloppen. Er wordt vooral gekeken naar hoe Opellamedewerkers in de dagelijkse praktijk werken. Die eindconclusie is zeer positief. De klanttevredenheid van Opella – gemeten via de website ZorgkaartNederland.nl - bevestigt dit positieve beeld met een waarderingscijfer 8.1.

Goed op orde om echt thuis te geven
De mensen die de toetsing hebben uitgevoerd, zijn onder de indruk van de grote betrokkenheid en professionaliteit van medewerkers en de tevredenheid van de klanten. Ze zien dat de teams van Opella steeds meer groeien op het gebied van zelforganisatie en zijn enthousiast over de goede en uitgebreide opleidingsmogelijkheden die Opella biedt. Het kwaliteitssysteem is goed op orde en de dienstverlening en de ondersteunende processen zijn op een goede manier georganiseerd en versterken elkaar. De toetsers hebben mooie voorbeelden gehoord van hoe Opellamedewerkers thuis geven aan klanten. De bevindingen zijn vastgelegd in het onderzoeksverslag ISO-certificering Opella 2019.