Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. Lees hier het nieuwsbericht.

Opellamagazine: speciaal voor u gemaakt

Het Opellamagazine is speciaal voor u gemaakt. Vol interviews, reportages en nieuws over onze zorg voor u. Boeiend, inspirerend en goed om te weten.  

Ook digitaal

Heeft u het laatste Opellamagazine al ontvangen? U kunt de digitale versie downloaden. Geeft u de voorkeur aan een papieren versie? Mail dan uw adresgegevens naar communicatie@opella.nl. We sturen u per omgaande een magazine toe.

In de voorjaarseditie 2020 onder andere:

  • Maakt u zich wel eens zorgen over de zorg? We moeten met elkaar bewuster om gaan met zorg en waar het kan kiezen voor andere oplossingen. Twee mensen delen hun ervaringen met intensieve zorg thuis en in het verpleeghuis.
  • De toekomst van de zorg in Nederland: de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen heeft aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse overheid om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Opella bereidt zich al een tijd lang voor op de vergrijzing, de andere wensen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en op minder zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt.
  • Wat verwachten wij van u als klant met het oog op de toekomst van de zorg?
  • Adviseur innovatie Stefanie Hesseling vertelt over de draagbare glucosemeter bij diabetes.
  • Verschillende klanten delen hoe zij hun eigen leven leiden en invulling geven aan prettig wonen en betekenisvolle contacten met anderen.
  • De kracht van muziek: hoe kunt u profiteren van muziek in uw dagelijks leven.


Vorige edities

Vorige edities van het Opellamagazine gemist? Deze kunt u hier teruglezen:

Voorjaar 2020

Najaar 2019

Voorjaar 2019

Najaar 2018

Voorjaar 2018

Najaar 2017

Voorjaar 2017