Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella zoekt nieuw lid Cliëntenraad

Opella zoekt een nieuw lid voor haar cliëntenraad. 

Opella is dé zorgdienstverlener in de regio. De klant wil zijn eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Bijvoorbeeld met wijkverpleging, thuisondersteuning, verpleeghuiszorg, revalidatie, maatschappelijk werk en zorg in de laatste levensfase.
 
Opella is op zoek naar een enthousiast, betrokken en deskundig

Lid Cliëntenraad van Opella

Voor de Cliëntenraad zoeken wij een lid voor de gemeenten Wageningen en Veenendaal

Over de Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Opella behartigt de belangen van alle klanten van Opella. Klanten van Opella hebben zelf de zeggenschap over hun eigen dagelijks leven. Naast de Cliëntenraad functioneren bij de locaties van Opella thuisraden, die de (mede)zeggenschap dichtbij de klant regelen.
De Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor klanten van belang zijn. De Cliëntenraad bestaat uit 8 mensen met een brede deskundigheid en ervaring die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Ter vervanging van een aftredend lid zoeken wij een enthousiaste kandidaat met bij voorkeur kennis van of ervaring met de klantgroepen die thuis of in het verpleeghuis wonen.

Wat wij van je vragen

  • Je draagt de zorg een warm hart toe en je bent deskundig op het gebied van wonen, zorg of welzijn
  • Je kunt je inleven in de belangen van klanten, maar ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen
  • Je woont in de gemeente Ede, Veenendaal of Wageningen
  • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 12 uur per maand
  • Je hebt affiniteit met de visie, doelstelling en identiteit van Opella
  • Je bent bereid en in staat op gestructureerde en vernieuwende wijze contact te onderhouden met klanten van Opella

Vergoeding en faciliteiten
Leden en voorzitter van de Cliëntenraad kunnen gebruik maken van voorzieningen die nodig zijn voor vervulling van hun taak. Er zijn vacatiegelden en een onkostenvergoeding voor reiskosten beschikbaar. De Cliëntenraad ontvangt secretariële en inhoudelijke ondersteuning, waar nodig van externe deskundigen.

Meer informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over het werk van de Cliëntenraad kun je terecht bij de voorzitter Geeske Telgen-Swarts, telefoon 06 14101628. Je sollicitatie, waarin je ingaat op bovengenoemde functie-eisen, ontvangen wij graag uiterlijk 22 februari 2021 via e-mail: clientenraad@opella.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de eerste week van maart.