Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. Lees hier het nieuwsbericht.

Opella neemt maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Opella heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In het algemeen gelden de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM: regelmatig zorgvuldig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zakdoekjes en die weggooien in een afgesloten prullenbak, geen handen schudden en minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Klanten en naasten verpleeghuizen en revalidatielocaties
Opella volgt de maatregel van het kabinet om geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen en andere locaties waar veel kwetsbare ouderen verblijven. Het betekent dat met ingang van vrijdag 20 maart 2020 8.00 uur er geen bezoek is toegestaan in de verpleeghuizen, woonzorglocatie en revalidatielocaties van Opella. Het betreft bij Opella dus de volgende locaties:

 • Bennekom: verpleeghuizen de Baronie, Machtella en Walraven en revalidatielocatie het Baken

 • Harskamp: verpleeghuis Metje

 • Lunteren: verpleeghuis de Honskamp

 • Oosterbeek: revalidatielocatie de Valkenburcht

 • Wageningen: woonzorglocatie De Nudehof en verpleeghuis Torckdael

  Een uitzondering geldt voor mensen in de terminale levensfase. In deze situatie zal Opella contact opnemen met de eerste contactpersoon om afspraken te maken. In overleg met de verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde wordt afgesproken hoe het bezoek zal plaatsvinden.

  Het is nog onbekend hoe lang deze maatregel duurt. Opella realiseert zich dat deze maatregel heel ingrijpend is voor de bewoners en de mensen die bij Opella revalideren en zeker ook voor hun naasten. De Opellaprofessionals zullen er alles aan doen om op creatieve manieren te zorgen dat er contact is tussen de bewoners, mensen die revalideren en hun naasten.  
 • Voor een deel van de gezamenlijke maaltijden heeft Opella een alternatief georganiseerd, waarbij mensen individueel de maaltijd gebruiken. Dat geldt alleen voor de grote restaurantruimtes op de locaties de Honskamp, de Nudehof, Torckdael, het Baken en de Valkenburcht. In de kleinschalige huiskamers blijven de bewoners gezamenlijk eten.

Klanten die zelfstandig wonen

 • Op onze klanten die zelfstandig wonen doen we een dringend beroep om niet bij anderen op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen. Voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers. Ontvangt u toch bezoek terwijl onze huishoudelijk medewerker bij u komt, dan kan zij haar werk niet doen.
 • Houdt u zich verder aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers schudden u niet de hand en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand. 
 • Aan onze klanten die zelfstandig wonen vragen wij ervoor te zorgen dat er zeep en keukenrol beschikbaar is voor de medewerkers.
 • Sinds woensdag 18 maart 2020 biedt Opella de dagbesteding niet meer op locatie aan om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit geldt voor de alle locaties. De begeleiders nemen contact op met elke klant of naaste om af te stemmen of er andere vormen van begeleiding nodig zijn, bijvoorbeeld telefonisch, via Facetime of Skype, via mail of individueel. 

Nieuwe klanten
Opella neemt nog altijd nieuwe klanten aan. De klantadviseur of wijkverpleegkundige informeert u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de (wijkverpleegkundige) thuiszorg werkt Opella met een intern coördinatiepunt, dat bereikbaar is via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. Hierdoor zijn we goed voorbereid op een toestroom van coronapatiënten in de thuiszorg. In speciale coronaroutes kan de zorg aan klanten met een coronabesmetting of een vermoeden van corona veilig en efficiënt worden geregeld. 

Medewerkers
Informatie voor medewerkers staat op het intranet MijnOpella. 

Leveranciers
Alle externe leveranciers leveren tot aan de hoofdentree van Opellalocaties of eigen voordeur van de klant. U komt niet in contact met klanten. Afleveren op de volgende plekken (tenzij anders met u afgesproken):

Locatie

Afleveren

Walraven - Bennekom

Bij entree I, bij de tandartsruimte/huismeesterkantoor

Bij de kleinschalige woningen direct aan de voordeur

de Baronie - Bennekom Bij de voordeur, in de tochtsluis
het Baken - Bennekom Bij de voordeur, in de tochtsluis
Machtella - Bennekom Bij de voordeur, in de tochtsluis
de Honskamp - Lunteren Bij de voordeur, in de tochtsluis
Metje - Harskamp Bij de kleinschalige woningen direct aan de voordeur
De Nudehof - Wageningen Bij de voordeur, in de tochtsluis
Torckdael - Wageningen Bij de kleinschalige woningen direct aan de voordeur

 Valkenburcht revalidatie - Oosterbeek

 Afleveren tot aan de revalidatievleugel, klapdeuren (bij de lift)