Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Nieuwsbericht afgesloten: Opella neemt maatregelen tegen verspreiding coronavirus

DIT NIEUWSBERICHT IS MET INGANG VAN 6 MEI 2020 GESLOTEN.

Ga naar de actuele informatie over de coronamaatregelen van Opella op deze overzichtspagina's.

Opella heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In het algemeen gelden de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM: regelmatig zorgvuldig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zakdoekjes en die weggooien in een afgesloten prullenbak, geen handen schudden en minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. De beschermende middelen zijn schaars, maar Opella heeft op dit moment voldoende beschermende middelen om waar dat nodig is mensen beschermd te verplegen conform de richtlijnen van het RIVM. Dat geldt voor medewerkers op Opellalocaties en de thuiszorgprofessionals. 

Klanten en naasten verpleeghuizen en revalidatielocaties
Opella volgt de maatregel van het kabinet om geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen en andere locaties waar veel kwetsbare ouderen verblijven. Dit betekent dat in elk geval tot 20 mei 2020 er geen bezoek mogelijk is op de volgende Opellalocaties:

 • Bennekom: verpleeghuizen de Baronie, Machtella en Walraven en revalidatielocatie het Baken

 • Harskamp: verpleeghuis Metje

 • Lunteren: verpleeghuis de Honskamp

 • Oosterbeek: revalidatielocatie de Valkenburcht 

 • Wageningen: woonzorglocatie De Nudehof en verpleeghuis Torckdael

Een uitzondering geldt voor mensen in de terminale levensfase. In deze situatie zal Opella contact opnemen met de eerste contactpersoon om afspraken te maken. In overleg met de verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde wordt afgesproken hoe het bezoek zal plaatsvinden.

Opella realiseert zich dat deze maatregel heel ingrijpend is voor de bewoners en de mensen die bij Opella revalideren en zeker ook voor u als naaste. Binnen de huidige maatregelen zoekt Opella voortdurend naar creatieve manieren voor contact tussen bewoners, revalidanten en hun naasten.
Daarnaast treft Opella voorbereidingen voor als er weer een bezoekregeling mogelijk is. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat we kleine, voorzichtige en gecontroleerde stappen zullen moeten zetten. Opella is daarover in gesprek met onder andere de cliëntenraad en zal zich uiteraard ook houden aan de voorwaarden die de overheid stelt aan de bezoekregeling voor verpleeghuizen en locaties voor kwetsbare ouderen.

 

 • Heeft u een hulpvraag? Er zijn veel lokale initiatieven waar u terecht kunt. In het document Overzicht hulpaanbod voor klanten van Opella vindt u een overzicht van het hulpaanbod en de initiatieven waar u gebruik van kunnen maken. 
 • Voor een deel van de gezamenlijke maaltijden heeft Opella een alternatief georganiseerd, waarbij mensen individueel de maaltijd gebruiken. Dat geldt alleen voor de grote restaurantruimtes op de locaties de Honskamp, de Nudehof, Torckdael, het Baken en de Valkenburcht. In de kleinschalige huiskamers blijven de bewoners gezamenlijk eten.

Klanten die zelfstandig wonen

 • Op onze klanten die zelfstandig wonen doen we een dringend beroep om niet bij anderen op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen. Voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers. Ontvangt u toch bezoek terwijl onze huishoudelijk medewerker bij u komt, dan kan zij haar werk niet doen.
 • Houdt u zich verder aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers schudden u niet de hand en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand. 
 • Aan onze klanten die zelfstandig wonen vragen wij ervoor te zorgen dat er zeep en keukenrol beschikbaar is voor de medewerkers.
 • Heeft u een hulpvraag? Er zijn veel lokale initiatieven waar u terecht kunt. In het document Overzicht hulpaanbod voor klanten van Opella vindt u een overzicht van het hulpaanbod en de initiatieven waar u gebruik van kunnen maken. Denk aan initiatieven als u eenzaam bent, maar ook praktische hulp als boodschappen laten bezorgen, de hond uitlaten of hulp bij geldzaken.
 • Sinds woensdag 18 maart 2020 biedt Opella de dagbesteding niet meer op locatie aan om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit geldt voor de alle locaties. De begeleiders nemen contact op met elke klant of naaste om af te stemmen of er andere vormen van begeleiding nodig zijn, bijvoorbeeld telefonisch, via Facetime of Skype, via mail of individueel. 

Nieuwe klanten
Opella neemt nog altijd nieuwe klanten aan. De klantadviseur of wijkverpleegkundige informeert u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de (wijkverpleegkundige) thuiszorg werkt Opella met een intern coördinatiepunt, dat bereikbaar is via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. Hierdoor zijn we goed voorbereid op een toestroom van coronapatiënten in de thuiszorg. In speciale coronaroutes kan de zorg aan klanten met een coronabesmetting of een vermoeden van corona veilig en efficiënt worden geregeld. 

Medewerkers
Informatie voor medewerkers staat op het intranet MijnOpella. 

Leveranciers
Alle externe leveranciers leveren tot aan de hoofdentree van Opellalocaties of eigen voordeur van de klant. U komt niet in contact met klanten. Afleveren op de volgende plekken (tenzij anders met u afgesproken):

Locatie

Afleveren

Walraven - Bennekom

Bij entree I, bij de tandartsruimte/huismeesterkantoor

Bij de kleinschalige woningen direct aan de voordeur

de Baronie - Bennekom Bij de voordeur, in de tochtsluis
het Baken - Bennekom Bij de voordeur, in de tochtsluis
Machtella - Bennekom Bij de voordeur, in de tochtsluis
de Honskamp - Lunteren Bij de voordeur, in de tochtsluis
Metje - Harskamp Bij de kleinschalige woningen direct aan de voordeur
De Nudehof - Wageningen Bij de voordeur, in de tochtsluis
Torckdael - Wageningen Bij de kleinschalige woningen direct aan de voordeur

 Valkenburcht revalidatie - Oosterbeek

 Afleveren tot aan de revalidatievleugel, klapdeuren (bij de lift)