Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella publiceert jaarverslag 2020: ‘Opella, bijzonder en gewoon in 2020’

Opella kenmerkt zich door te innoveren met oog voor op de kwaliteit van zorg, welzijn en dienstverlening. Ook in 2020, een jaar waarin het coronavirus de wereld beheerste. Bestuurder Kars Hazelaar: "We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met elkaar hard hebben moeten werken om ondanks wat er gebeurde zo gewoon mogelijk de goede en juiste dingen te doen. En dat is gelukt. Ondanks pijn, verdriet, tegenslagen en dagelijks onverwachte nieuwe ontwikkelingen. Ook Opella kreeg te maken met besmettingen van klanten en medewerkers. Vrijwilligers konden in veel situaties hun werk niet doen We wilden op veel gebieden zo veel mogelijk 'gewoon' doorgaan met het bieden van goede zorg, ondersteuning en diensten onder het motto: we zijn geen corona organisatie, we zijn Opella. Ook in 2020, waarin corona de wereld beheerste, bleven we leren en innoveren.

Leren van coronatijd

Opella wil leren van de lessen uit de coronatijd. Bijvoorbeeld het belang van werken in onze bestaande keten: klanten krijgen de zorg en ondersteuning waar zij die nodig hebben, ongeacht de financiering. Zo gaan mensen als dat nodig is bijvoorbeeld van thuis naar het ziekenhuis, van ziekenhuis via revalidatie & herstel weer naar thuis of verpleeghuis. Juist in situaties als het coronavirus is het belangrijk hieraan vast te houden. We bouwen voort op onderzoek en advies waarmee we steeds beter mensen kunnen helpen op de plaats waar ze zijn. Opella zet in op de wijkverpleging, waardoor zoveel mogelijk klanten na een ziekenhuisopname vanwege corona naar huis kunnen en in de thuissituatie de zorg ontvangen die ze nodig hebben.
Een andere les is de lockdown in de verpleeghuizen. Dat zorgde voor veel verdriet bij bewoners en naasten. Daarnaast zag Opella ook bewoners van verpleeghuizen die tot rust kwamen. De verpleeghuizen van Opella behoorden landelijk steeds tot de eerste die weer stappen naar opening maakten.

Succes domeinoverstijgende zorg: wetenschappelijk bewezen
Kwetsbare mensen zo gewoon mogelijk hulp geven. Dat deed Opella in 2020 bij ruim 6100 klanten, met 1750 medewerkers en 600 vrijwilligers. Klanten gaven Opella in 2020 het cijfer 8,7. Eind 2020 werd in een door het ministerie van VWS georganiseerd landelijk wetenschappelijk onderzoek bewezen dat de manier van werken van Opella zowel meer kwaliteit oplevert als kosten omlaag brengt. We kijken namelijk naar mensen en niet primair naar financiële zorgdomeinen. Met deze domeinoverstijgende zorg krijgt de klant integrale zorg en ondersteuning die nodig is, ongeacht de verschillende wetten die daaraan ten grondslag liggen. We doen dit volgens het principe één klant, één plan, één arrangeur. Uit het onderzoek blijkt dat kwetsbare ouderen langer op kwalitatief goede wijze het leven blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Lees meer over de uitkomsten.
Er is landelijke wetgeving  in voorbereiding die de ruimte geeft om financiële afspraken te maken over preventieve maatregelen of activiteiten. De aanpak van Opella, Menzis en de Gemeente Ede is één van de drie experimenten in Nederland die de onderbouwing daarvoor vormt. Daar zijn we trots op! In 2021 gaat Opella volop verder met domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.

Bekijk het jaarverslag ‘Opella, bijzonder en gewoon in 2020’.