Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella publiceert jaarverslag 2019: hoge waardering, druk op tarieven

Het jaar 2019 was voor Opella het jaar waarin haar bijna 6000 klanten de zorg en ondersteuning waardeerden met het cijfer 8,9. Daarmee behoort Opella tot de Top2019 van de Nederlandse gezondheidszorg, een prijs van de reviewsite ZorgkaartNederland. Opella blikt in haar jaarverslag terug op het afgelopen jaar. Daarin valt op dat de tarieven voor wijkverpleegkundige thuiszorg en hulp bij het huishouden verder onder druk kwamen te staan.

Bekijk het jaarverslag 2019 van Opella.

Het aantal klanten en medewerkers van Opella nam toe in 2019. In 2019 ondersteunde Opella bijna 6000 klanten met meer dan 1700 medewerkers (966,5 FTE) en ongeveer 650 vrijwilligers. Met een vergrijzend Nederland is de verwachting dat de vraag naar zorg en ondersteuning de komende jaren verder zal groeien. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt. De groei van het aantal medewerkers is met name te danken aan de extra financiële middelen voor verpleeghuizen. Opella heeft op basis van haar kwaliteitsplan hier geld voor toegekend gekregen en richt zich met name op anders personeel inzetten, anders met elkaar omgaan en anders werken. Zo leidt Opella nog meer zorgprofessionals zelf op en zijn er meer muziektherapeuten in dienst om de positieve invloed van muziek te benutten. Verder heeft Opella ondersteuners aangetrokken die de klantvraag en mening van klanten en naasten nog beter boven tafel kunnen krijgen en worden mensen thuis beter voorbereid op een verhuizing naar het verpleeghuis.
De aanpak in de verpleeghuizen heeft ook een positieve invloed daarbuiten, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Opella biedt namelijk ketenzorg: klanten krijgen de zorg en ondersteuning waar zij die nodig hebben, thuis, in een verpleeghuis of op een revalidatie locatie. Zo gaan mensen als dat nodig is bijvoorbeeld van thuis naar het ziekenhuis, van ziekenhuis via revalidatie weer naar thuis of verpleeghuis.

Positief resultaat, spanning op tarieven
Opella sloot het jaar 2019 financieel af met een positief resultaat. De zorgdienstverlener signaleert dat de spanning op de tarieven in de thuiszorg verder oploopt. Opella zoekt de oplossing daarvoor in het verbeteren van de doelmatigheid van haar wijkverpleegkundige thuiszorg en de productiviteit, bijvoorbeeld door een efficiënte capaciteits- en rittenplanning. Tegelijkertijd is Opella er alert op dat zij met financiers van de zorg eerlijke voorwaarden afspreekt. Zo staat de prijs van de hulp bij het huishouden onder druk door een loonsverhoging in de CAO voor huishoudelijk medewerkers en verdere doorgroeimogelijkheden in salaris. Daarmee wordt de kostprijs voor hulp bij het huishouden hoger dan het tarief dat Opella van gemeenten ontvangt.

Thuis geven met domeinoverstijgende zorg
Gezonde tarieven zijn noodzakelijk om te kunnen blijven thuis geven aan mensen. Opella blijft op weg om klantvolgend dwars door de domeinen van gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor heen te werken met één klant, één plan, één arrangeur. De zorgprofessionals kennen de klant persoonlijk en staan stil bij wat voor deze persoon echt belangrijk is en voldoening geeft. De antwoorden worden zoveel mogelijk gevonden in wat de klant zelf kan doen, samen met het netwerk, voorzieningen in de wijk, hulpmiddelen en technologische oplossingen. Ook in 2020 wil Opella op deze manier blijven thuis geven aan mensen op de zuidelijke Veluwe.

Corona
Na het jaar 2019 kwam de coronacrisis in Nederland. Dat maakt vooruitkijken in het jaarverslag lastig. Toch doet Opella dat in het jaarverslag 2019. Opella heeft in de afgelopen jaren ingezet op menselijke maat, gericht op mensen, professionalisering en beheersing van kosten. We doen dat steeds met de vraag: ‘hoe zou je het thuis doen?’ Wat zou je zelf willen wat er met jou en je naasten gebeurt? Hoe ga je met afspraken om? Hoe ga je met je geld om? Die focus op de menselijke maat is cruciaal en zal Opella consequent volhouden. Juist in een tijd van onverwachte gebeurtenissen. En ook in jaren van bezuinigingen die na de coronacrisis ongetwijfeld zullen volgen.