Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Jaarverslag 2017

Opella publiceert jaarverslag 2016: zorgklant kiest zelf

"Klanten kiezen zelf hoe zij hun leven willen leiden en hebben daarbij hoge verwachtingen van professionals." Dat is de omschrijving van Opella van de zorg anno nu in haar jaarverslag 2016 dat vandaag verschijnt. Voor Opella was 2016 het jaar waarin verder werd gewerkt aan het begrijpen van de vraag van de klant en het daar antwoord op geven. 

Soms betekent antwoord geven op de vraag van klanten juist het beëindigen van bepaalde zorg of ondersteuning. Zo sloot Opella eind 2016 na vijftig jaar verpleeghuis de Breukelderhof in Bennekom. Door het lang(er) zelfstandig wonen van ouderen neemt de vraag naar wonen in een verpleeghuis af. Hierdoor is er meer behoefte aan verpleegzorg thuis. Opella speelt daar op in met intensieve thuiszorg, behandeling en ondersteuning. Samen met bewoners van de Breukelderhof en hun familieleden ging Opella op zoek naar een andere woonplek. Eind november 2016 verhuisden de laatste bewoners naar hun plek van voorkeur.
In Lunteren werd verzorgingshuis de Honskamp verbouwd naar verpleeghuis.

Groei revalidatie & herstel
Opella sloot het jaar 2016 financieel positief af. De groei werd deels gerealiseerd binnen revalidatie & herstel. Een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde draagt zorg voor voorspoedige en deskundige revalidatie in een gastvrije ambiance. Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom onderzoekt Opella de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren voor revalidatie, herstel en Behandelcentrum.

Keuze behoud hulp bij het huishouden
In tegenstelling tot veel andere zorgaanbieders blijft Opella ervoor kiezen om hulp bij het huishouden te bieden. Ondanks kortingen op tarieven groeide de hulp bij het huishouden. Met gemeenten en andere zorgorganisaties heeft Opella de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning ondertekend. De ondersteuning moet kwalitatief goed zijn, tegen lage kosten én met behoud van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Op basis van de code zijn eind 2016 met de gemeenten Ede en Wageningen aanvullende afspraken gemaakt voor 2017.

Lees het Opella jaarverslag 2016.