Opella zoekt vrijwilligers voor zingeving

Als vrijwilliger Zingeving lever je een bijdrage aan levensbeschouwelijke activiteiten. Dit kan zijn in het groepswerk of als individueel bezoeker.

Wij hebben diverse mogelijkheden voor u als vrijwilliger zoals:
Begeleiding bij Bijbelkring, zanguur, weeksluiting, kerkdienst, communieviering. Dit kan variëren van hand- en spandiensten tot het zelfstandig vorm geven van de inhoud.

E: vrijwilligers@opella.nl 
T: 06-45042309/ 06-47157200


U heeft recht op reiskostenvergoeding
U bent verzekerd
U ontvangt op de dag van de Opellamedewerker een presentje
U ontvangt rond de kerst de eindejaarsattentie
U heeft recht op scholing