Opella behoudt Nudehof voor wonen met zorg en ondersteuning

Opella wil woon- en zorgcentrum de Nudehof in Wageningen verkopen en het behouden als woonlocatie in combinatie met zorg en dienstverlening. De verkoop maakt het mogelijk de Nudehof te laten moderniseren. Daarmee wordt het pand geschikt voor de wensen van de huidige en toekomstige generaties ouderen. Opella blijft in de Nudehof zorg en diensten bieden.

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn deze week geïnformeerd over de toekomstplannen voor de Nudehof. Opella wil de Nudehof behouden als woonvorm waarbij zorg en diensten worden geboden. Het pand is nu alleen onvoldoende klaar voor zorgvragende klanten. Het voornemen is om het gebouw –eigendom van Opella – te verkopen. Dat biedt de mogelijkheid om de Nudehof in 2018 grondig te laten renoveren. Het vergroten van de individuele appartementen is daarbij een uitgangspunt. Ouderen blijven graag zelfstandig wonen, maar willen soms worden ontzorgd of hebben behoefte aan ontmoeting, (medische) zorg of ondersteuning.De gemoderniseerde Nudehof zal aan deze wensen tegemoet komen.

De Nudehof biedt op dit moment verzorgingshuiszorg (circa 60 bewoners), verpleeghuiszorg (8 bewoners) en huisvesting van mensen met een begeleidings- of ondersteuningsvraag, onder verantwoordelijkheid van RIBW en gemeente Wageningen (25 personen). Bewoners die klant zijn van Opella kunnen – indien passend en gewenst – na de renovatie in de Nudehof blijven wonen. Ook nieuwe bewoners blijven welkom. Medewerkers behouden hun baan bij Opella en worden voorbereid op een andere manier van werken in de Nudehof. Vrijwilligers blijven ook na de verbouwing van essentieel belang. Op basis van de wensen van bewoners worden met vrijwilligers afspraken gemaakt over hun inzet in de Nudehof.

Over de huisvesting van doelgroepen met een afstand tot de samenleving, onder verantwoordelijkheid van RIBW en gemeente Wageningen, zullen in het najaar van 2017 met het RIBW en de gemeente afspraken worden gemaakt. Dan komt er ook meer duidelijkheid over de verkoop en de renovatieplannen.