Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Opella behaalt opnieuw ISO-certificaat

Afgelopen januari t/m maart heeft de ISO-certificering bij Opella weer plaatsgevonden. En met een heel mooi resultaat: Opella krijgt het ISO-certificaat weer voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij wel jaarlijks een tussentijdse toetsing zal plaatsvinden.

Externe auditoren zijn in totaal zeven dagen bij Opella op bezoek geweest en hebben zeven teams en locaties en daarnaast diverse stafonderdelen bezocht. Ze hebben gesproken met bestuur, leidinggevenden, medewerkers, klanten en daarnaast hebben ze meegelopen met routes, meegekeken bij teambesprekingen en inzage gehad in klantdossiers en de kwaliteitsdocumenten.

De auditoren waren erg positief over wat ze tijdens deze externe audit hebben gehoord en gezien. Ze concluderen dat Opella haar processen goed op orde heeft en ze constateren geen afwijkingen of tekortkomingen.