Naar homepage
Naar homepage
Nudehof in Wageningen

Verzorgingshuis de Nudehof in Wageningen

De Nudehof biedt appartementen voor ouderen. U woont in een beschermde woonvorm, met zorg en diensten bij de hand.   

Van verzorgingshuis naar gemoderniseerde appartementen

Opella werkt al langere tijd aan de toekomst van de Nudehof. De Nudehof is wat betreft huisvesting nog niet klaar is voor de zorgvragende klanten van de toekomst. Opella wil dat de Nudehof als een beschermde woonvorm beschikbaar blijft waar zorg en diensten kunnen worden geboden. De Nudehof is eind vorig jaar verkocht aan Estea. Estea is een expert op het gebied van zorgvastgoed. In 2018 wordt gestart met de grondige modernisering en renovatie van de Nudehof. Het vergroten van de individuele appartementen is daarbij een uitgangspunt. Opella blijft zorg en diensten bieden in de Nudehof.

Adresgegevens

Thorbeckestraat 1
6702 BR Wageningen

Klantbeoordeling

 • Ruime en groene binnentuin
 • Dichtbij het centrum van Wageningen
 • Gezellig restaurant De Gasterij

Eigen appartement

De gelijkvloerse appartementen van de Nudehof bevinden zich aan de Thorbeckestraat in Wageningen. Op een steenworp afstand van het centrum.
U krijgt een eigen appartement dat bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer en een eigen badkamer. Ook heeft elk appartement een balkon of terras.

Verder zijn er in en rondom het gebouw diverse voorzieningen zoals:

 • winkelvoorziening
 • een kapper en pedicure
 • een bibliotheek
 • een recreatiezaal/activiteitenruimte
bewoner met medewerker

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in de Nudehof. Ze sluiten aan bij uw interesses en behoeften. Van maandag tot en met vrijdag kunt u om 10.00 uur koffiedrinken in de recreatiezaal. Elke vrijdagavond is er om 19.30 uur een weeksluiting.

Ook kunt u deelnemen aan activiteiten als:

 • Hobby- en spelmiddag
 • Film
 • Bingo
 • Meer bewegen voor ouderen
 • Kun je zingen, zing dan mee
 • Het Nudehofkoor
 • Thema-activiteiten

Restaurant en warme maaltijd

Dagelijks om 12.00 uur kunt u in het restaurant de warme maaltijd gebruiken. Maaltijden kunt u nuttigen in het restaurant, maar ook in uw appartement. Gasten van buiten zijn voor eigen rekening welkom in het restaurant. Als u van de maaltijd iets speciaals wilt maken dan is dat mogelijk. Bijvoorbeeld voor uw verjaardag of huwelijksjubileum. De kosten daarvoor zijn afhankelijk van uw wensen. Informatie vindt u bij de receptie.

"Mijn moeder is erg tevreden. Wat ik daar meemaak is dat ze goed bezig zijn. Als ik vragen heb dan verloopt dat vaak via de e-mail en de vragen worden keurig beantwoord. Elke dag is er wel wat te doen.”
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Verzorging en verpleging

Wanneer u niet meer in staat bent om uzelf te verzorgen, helpen wij u daarbij. Wij stemmen met u af wat u zelf kunt doen en wat wij van u overnemen. Denk daarbij aan wassen, aankleden, douchen, medicijnen innemen, verzorgen van wonden. 

Heeft u meer persoonlijke begeleiding nodig dan vergoed wordt binnen de Wet Langdurige Zorg (wlz)? Dan bespreken wij met u de mogelijkheden. Als daarmee extra kosten gemoeid zijn dan hoort u dat altijd vooraf. Uitgangspunt is dat u zo min mogelijk last ondervindt van uw beperkingen en kan wonen in een veilige,  rustige woonomgeving.

Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

 • Winkel en broodkar In de winkel kunt u dagelijkse boodschappen doen. De broodkar komt bij u langs met brood, beleg en drinken.
 • Restaurant en warme maaltijd Dagelijks om 12.00 uur kunt u de warme maaltijd gebruiken in het restaurant. Dit kan ook in uw appartement. Dieetwensen en speciale maaltijden, bijvoorbeeld voor een verjaardag, zijn mogelijk. Gasten van buiten mogen voor eigen rekening mee aan tafel.
 • Kapper en pedicure Als bewoner van de Nudehof kunt u op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure. 
 • Pastoraat en kerktelefoon In de Nudehof kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon.
 • Bibliotheek Deze is op de derde etage. De wisselende collectie komt van de bibliotheek Arnhem. U kunt boeken, cd’s en luisterboeken persoonlijk en online aanvragen. 
 • Internet, televisie en telefoon U kunt gebruikmaken van het collectieve Opella-abonnement voor analoge televisie. Er is een telefoonaansluiting aanwezig. U kunt zelf internet afsluiten. 
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden. Hierin staan ook de kosten die aan de zorg verbonden zijn.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Wachttijd

Op dit moment hebben wij geen indicaties van de wachttijd voor een appartement in de Nudehof en van de wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in de Nudehof. In 2018 wordt de Nudehof grondig gerenoveerd en gemoderniseerd door zorgvastgoedbelegger Estea.

Personeelssamenstelling

In de Nudehof (verpleegafdeling en verzorgingshuis) werken (peildatum 1 juni 2017) 82 medewerkers (49,6 FTE), 82 vrijwilligers en 8 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars aan de Nudehof verbonden.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Het is mogelijk dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella als de klant dit wenst. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van het restaurant.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222