Naar homepage
Naar homepage
Nudehof in Wageningen

Verpleegafdeling de Nudehof in Wageningen

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt de Nudehof binnen het verzorgingshuis ook een afdeling kleinschalig wonen. U woont hier in een huiselijke sfeer met 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

De Nudehof biedt u zorg en begeleiding, maar ook behandeling en activiteiten die aansluiten bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen, samen kleine huishoudelijke taken doen en samen de maaltijd voorbereiden en nuttigen.
Een eerstverantwoordelijke woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten.

Adresgegevens

Thorbeckestraat 1
6702 BR Wageningen

Klantbeoordeling

 • Ruime en groene binnentuin
 • Dichtbij het centrum van Wageningen
 • Gezellig Grand Café 

Kleinschalig wonen

Intensieve zorg voor mensen met dementie is mogelijk in de Nudehof aan de Thorbeckestraat in Wageningen. U heeft een eigen kamer en u deelt een huiskamer met zes tot acht anderen. In kleinschalige woningen is 24 uur per dag zorg aanwezig. 
De Nudehof heeft geen BOPZ-erkenning. De BOPZ is een wet die mensen beschermt als zij zelf niet in staat zijn om voor hun eigen veiligheid te zorgen. Binnen de Nudehof is bijvoorbeeld geen gesloten afdeling. 

In en rondom de Nudehof zijn diverse voorzieningen zoals:

 • winkel
 • kapper en pedicure
 • bibliotheek
 • recreatiezaal/activiteitenruimte
bewoner met kleinkind

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in de Nudehof waar u met uw naasten aan kunt deelnemen. U kunt onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken, een wandeling maken, de maaltijd bereiden, een spel doen of een praatje maken. Er zijn thema-activiteiten en u kunt meedoen met bewegen voor ouderen en zingen. Wij sluiten met de activiteiten aan bij uw interesses en behoeften.

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons. 

"Mijn moeder is erg tevreden. Wat ik daar meemaak is dat ze goed bezig zijn. Als ik vragen heb dan verloopt dat vaak via de e-mail en de vragen worden keurig beantwoord. Elke dag is er wel wat te doen.”
Reactie van een naaste op Zorgkaart Nederland

Persoonlijk ondersteuningsplan

De medewerkers van de Nudehof werken samen met een team van verschillende disciplines. Dit team bestaat uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut. Wanneer nodig wordt dit multidisciplinair team aangevuld met andere deskundigen.

Samen met uw eerst verantwoordelijke woonbegeleider en eventueel uw wettelijke vertegenwoordiger stelt het team een persoonlijk ondersteuningsplan op. Uitgangspunt is dat u zo veilig en rustig mogelijk woont.

Faciliteiten

U kunt gebruikmaken van de volgende faciliteiten:

 • Maaltijden Als bewoner van de Nudehof kleinschalig wonen gebruikt u drie keer per dag een maaltijd. U eet gezamenlijk met uw groep. Tussen de maaltijden door is er koffie en thee.
 • Kapper en pedicure U kunt op afspraak gebruikmaken van de kapster en de pedicure.
 • Pastoraat en kerktelefoon In de Nudehof kunt u contact blijven houden met uw eigen kerkelijke gemeente of parochie. Met uw kerk kunt u afspraken maken over de kerktelefoon.
 • Internet, televisie en telefoon In de gezamenlijke woonkamer is een tv met kabelaansluiting. In uw appartement is een tv- en telefoonaansluiting aanwezig. U kunt hier zelf een abonnement voor afsluiten.
Kosten

Als u bij Opella komt wonen, dan maken wij met u heldere afspraken. In een offerte geven wij u een overzicht van de diensten die wij u kunnen bieden en de kosten hiervan. Vaak worden de kosten (grotendeels) vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Opella kan u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

Afhankelijk van uw wensen kan het zijn dat u bepaalde kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor deelname aan bepaalde activiteiten of voor specifieke wensen voor zorg. U krijgt van ons een duidelijke offerte van de zorg en ondersteuning die wij u kunnen bieden en de kosten die eraan verbonden zijn. 
De kosten voor persoonlijke artikelen als douchegel, shampoo, deodorant betaalt u zelf. 

Betaal ik een eigen bijdrage?

Uw verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw leeftijd, woonsituatie, inkomen en burgerlijke staat. Uw eigen bijdrage betaalt u via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Ontvangt u meerdere zorgvormen van ons? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.

Praktisch

Indicatie

Voor wonen met dementie op de Nudehof is een indicatie nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met het Opella servicepunt. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de Indicatie of het CIZ adviseren welke indicatie nodig is.

Wachttijd

De wachttijd voor kleinschalig wonen met dementie in de Nudehof is op dit moment langer dan zes maanden.

Personeelssamenstelling

In de Nudehof (verpleegafdeling en verzorgingshuis) werken (peildatum 1 juni 2017) 82 medewerkers (49,6 FTE), 82 vrijwilligers en 8 leerlingen. De medewerkers zijn verpleegkundigen, eerstverantwoordelijk woonbegeleiders, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Er is een vast team van behandelaars aan de Nudehof verbonden.

Partneropname en logeren bij Opella

Opella neemt de klant als uitgangspunt. Dit betekent onder andere dat de wensen van de klant (zoveel mogelijk) worden ingewilligd. Klantvolgend werken noemen we dit bij Opella. Ook als de klant de wens heeft dat de partner meeverhuist naar een van de locaties van Opella is dat mogelijk. De klantadviseur stemt met de klant/partner af wat de wensen zijn.
Ook is het mogelijk voor naasten om te blijven logeren. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van het restaurant.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De cliëntondersteuner kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw zorgvraag. Heeft u hier behoefte aan, dan kan het Servicepunt van Opella u verder helpen.
Meer informatie over cliëntondersteuning leest u in deze factsheet.

Meer informatie

Zie ook het overzicht met veelgestelde vragen op de pagina 'Praktische vragen over Wonen bij Opella'.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222