Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Intentieovereenkomst getekend

Nieuwe voorzieningen Torckdael Wageningen

In de nieuwbouwwijk Torckdael in Wageningen komen aan het Spijk een beweegtuin, mini-dierenpark en stadsboerderij! Met die intentie hebben Opella, ’s Heeren Loo, Stichting Mini Dierenpark en de Woningstichting een intentieovereenkomst getekend. Ze spannen zich in om het huidige mini dierenpark, gelegen aan de Duivendaal, een nieuw en mooier onderkomen te geven. De nieuwe locatie is bij de stadsboerderij, gelegen aan het Spijk te midden van de nieuwbouwwijk Torckdael. Daar komt ook de beweegtuin.

Het mini dierenpark verhuist en alle dieren krijgen een vernieuwd onderkomen aan het Spijk. De vier partijen bieden prachtige kansen met dit gezamenlijke initiatief. Kansen op het gebied van zorg, participatie voor mensen met een beperking en de woningmarkt. Ze zorgen voor een verbindende factor voor Wageningen en haar bewoners.

Initiatiefnemers
Alle vier initiatiefnemers werken mee aan dat gezamenlijke doel. Opella zet zich graag in om een bijbehorende beweegtuin te realiseren. Een tuin voor haar klanten van Torckdael en voor de Wageningse samenleving. Opella creëert op deze manier een plezierige omgeving voor klanten en bezoekers. Het doel van Stichting Mini Dierenpark is het bevorderen van het contact tussen kinderen en dieren in een diervriendelijke omgeving. Bovendien kan het dierenpark fungeren als een educatieve omgeving voor kinderen in Wageningen. ’s Heeren Loo creëert met het mini dierenpark en de stadsboerderij een leer-, werkbedrijf waarbij de ontmoeting centraal staat. Dit bedrijf is bereikbaar voor cliënten in en rondom Wageningen. Tot slot valt de realisatie van het mini dierenpark en de beweegtuin onder de doelstellingen van de Woningstichting. Zij ondersteunen dit project financieel en dragen bij met hun expertise op bouwkundig gebied.

Planning
Nu de intentieovereenkomst getekend is, is de eerstvolgende stap om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarnaast vindt er binnenkort een inloopspreekuur voor omwonenden plaats. Zij kunnen daar terecht met al hun vragen. Het is wachten tot de nieuwbouw van Torckdael fase 2 gereed is. Dan pas wordt de realisatie en inrichting van het mini dierenpark en de beweegtuin in gang gezet.

Torckdael
In het centrum van Wageningen komen naast het mini dierenpark appartementen en herenhuizen te staan. Die zijn onderdeel van de nieuwe wijk Torckdael. Dat is een gemêleerde wijk van bewoners en activiteiten en is gelegen aan het Spijk. Op dit moment is de bouw van fase twee volop aan de gang. Als alles volgens planning verloopt, is fase twee aan het einde van 2017 klaar.