Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Nieuwe dagbestedingsgroep voor jonge mensen met dementie

In het Zorgpunt in Bennekom ging afgelopen zomer een nieuwe dagbestedingsgroep van start speciaal voor jonge mensen met dementie. De begeleidingsgroep is ontstaan vanuit een vraag van jonge mensen met dementie zelf. In deze regio was nog geen mogelijkheid om naar een dergelijke groep te gaan en die behoefte was er wel.

De groep krijgt begeleiding van Wilma en Marlies van Opella. Zij vertellen: “Een groep jonge mensen met dementie heeft hele andere behoeften dan ouderen met dementie. Deze mensen staan midden in het leven en hebben ook meer behoefte aan een actief programma. Denk bijvoorbeeld aan het samen koken, sportieve activiteiten of creatief bezig zijn." Het Zorgpunt in Bennekom is daarvoor een goede uitvalsbasis. Marlies: “Deelnemers vinden het fijn om lotgenoten te ontmoeten. Zij herkennen gevoelens van frustratie en machteloosheid bij elkaar en kunnen dat met elkaar delen.”

Eén van de deelnemers van de dagbestedingsgroep is 58 en heeft vermoedelijk een vorm van dementie die ontstaat doordat hersencellen afsterven. Hierdoor verandert iemands gedrag en ook bij haar is dit merkbaar. Door de ziekte heeft ze geen empathisch vermogen meer, waardoor ze ongevoelig over komt. Zich inleven in anderen kan ze niet meer en ze kan door de ziekte niet beoordelen of iets wel of niet gepast is. Zelf heeft ze er gelukkig weinig hinder van dat ze dementie heeft. “Ik heb er op dit moment in mijn dagelijks leven geen last van”, vertelt ze. Ze maakt zich geen zorgen over haar ziekte en ervaart veel levensplezier. Wat ze wel vervelend vindt, is dat anderen zich met haar leven ‘bemoeien’. Een beetje hulp is oké, maar ze wil geen betutteling.

In Nederland krijgen zo’n 12.000 mensen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Op het moment dat ze de diagnose krijgen, zijn ze vaak nog aan het werk. Ook bij één van de andere deelnemers was dat het geval. Hij had een verantwoordelijke baan als bouwkundig ingenieur en vertelt: “Op mijn werk merkten ze het als eerste dat ik dingen vergat. Ik stelde dezelfde vragen opnieuw. Ik was 55 en zat toen ineens zonder werk thuis.”

Begeleider Marlies vertelt: “Voor mantelzorgers is de begeleidingsgroep ook fijn. Zij worden even ontlast en kunnen bij ons terecht met hun vragen. Wij vinden het erg belangrijk om de eigen netwerken van de klanten te betrekken en ook goede contacten te hebben met bijvoorbeeld huisartsen in de regio. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat mensen zoveel als mogelijk in het ‘gewone’ leven kunnen blijven bewegen.”

Meer informatie over de begeleidingsgroep zie: www.opella.nl/dagbesteding  
Of neem contact op met het Opella servicepunt via 0318 752222 of servicepunt@opella.nl