Muziektherapeut met klant

Muziektherapie

Ontspanning, herstel en beter contact met andere mensen. Dat kunt u bereiken met muziektherapie. Ook heeft muziek een goede uitwerking op somberheid, angst, slapeloosheid en nervositeit. Het kan uw zelfvertrouwen vergroten en uw spraak en motorische en cognitieve functies verbeteren. De muziektherapeuten van Opella helpen u met adviezen en oefeningen.

Hoe u muziek kunt inzetten

Uit onderzoek blijkt dat muziek een positieve invloed heeft op het welzijn van verpleeghuisbewoners. Ook thuiswonende ouderen kunnen de positieve kanten van muziek benutten. De muziektherapeuten van Opella laten in een video zien hoe u zelf uw voordeel kunt doen met muziek in het leven van alledag. En zij geven een inkijkje in hun werk voor mensen die bij Opella wonen.

Bekijk video De kracht van muziek

Voor mensen die wonen bij Opella

Opella biedt muziektherapie in al haar verpleeghuizen. De specialist ouderengeneeskunde stemt met u af of muziektherapie voor u zinvol is.

Samen werken aan wat u wilt bereiken

U hoeft geen noten te kunnen lezen voor muziektherapie. De beleving van muziek staat centraal. Muziektherapie volgt u individueel of in een groep. Samen met u kijken onze muziektherapeuten waaraan u wilt werken en wat u wilt bereiken. Bijvoorbeeld het uiten van gevoelens, contact met anderen, spraakherstel of het werken aan motorische vaardigheden.

"Waar woorden te kort schieten, spreekt de muziek"
HC Andersen

Speciale aandacht voor

Onze muziektherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen die hinder ondervinden door:

  • dementie
  • beroerte, CVA
  • psychiatrische aandoeningen
  • Parkinson
Muziektherapeut met klant

Uw resultaat met muziektherapie

  • ontspanning
  • verdieping van uw gevoelsleven
  • meer balans tussen uw draaglast en uw draagkracht
  • spraakverbetering
  • persoonlijk advies hoe u muziek in uw dagelijks leven kunt gebruiken
  • in beweging komen of uw motoriek verbeteren
Kosten

Mensen die wonen in een verpleeghuis kunnen gebruik maken van muziektherapie na een verwijzing door de specialist ouderengeneeskunde. De kosten zijn dan meestal onderdeel van uw indicatie Wlz met behandeling.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222