Naar homepage
Naar homepage
Langer thuis doordat zorgprofessionals thuis geven

Langer thuis met zorgprofessionals die ‘thuis geven’

Vandaag presenteert minister Hugo de Jonge van VWS ‘Langer thuis’: een programma om thuis wonen voor ouderen beter mogelijk te maken. Als de zorg en ondersteuning van een oudere goed en samenhangend zijn geregeld, is het vaak mogelijk om zelfstandig te blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Dat kan in het eigen huis zijn of in een seniorenappartement. Opella maakt dit mogelijk door de inzet van één arrangeur. Die is vast aanspreekpunt en brengt in kaart wat de klant zelf kan en wil doen, wat naasten kunnen betekenen, welke voorzieningen er in de buurt zijn en welke professionele zorg en ondersteuning het best passend is voor de klant. Met maar één doel: de beste kwaliteit van leven voor de zelfstandig wonende oudere.

Samenhang in zorg en ondersteuning oudere

De zorg voor kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld voor mensen met dementie, is in Nederland complex. De klant krijgt te maken met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Opella wil de financiële middelen inzetten op een manier die zo goed mogelijk de kwaliteit van leven van de klant ondersteunt. De vraag van de klant en de mogelijkheden van mantelzorgers bepalen de invulling. De uitdaging is om de zorg en ondersteuning samenhangend te organiseren. Opella doet dat door één arrangeur in te zetten: een HBO-opgeleide professional die kan handelen over alle domeinen heen. De arrangeur heeft een brede blik op zorg en ondersteuning door naasten, voorzieningen in de buurt, vrijwilligers en professionals. Samen met de klant kiest de arrangeur de beste oplossing. Ook betrekt de arrangeur tijdig de huisarts en kan hij de huisarts ondersteunen door het overzicht te houden van de zorg en ondersteuning. Kortom: we geven thuis door domeinoverstijgend te werken.

Praktijkvoorbeeld langer thuis

De zorg en ondersteuning van mevrouw J. (88) is goed geregeld, maar zij voelt zich regelmatig eenzaam. De arrangeur stimuleert haar om met haar buurvrouw een wekelijkse afspraak te maken om samen koffie te drinken. Ze heeft nu een activiteit om naar uit te kijken en ze heeft meer contact met haar buurvrouw. Tot haar verrassing geniet de buurvrouw ook van de gezelligheid.

De voordelen van thuis geven door domeinoverstijgend werken

  • De klant, mantelzorgers, andere naasten en de betrokken professionals zetten zich samen in om de klant zo prettig mogelijk thuis te laten wonen. Zij weten van elkaar welke zorg en ondersteuning zij bieden en kunnen met elkaar contact opnemen als dat nodig is.
  • De klant vertelt één keer zijn  of haar verhaal; de arrangeur kent de klant en monitort voortdurend wat nodig is. De arrangeur kan zorg en ondersteuning inzetten uit verschillende financieringsstromen.
  • De arrangeur betrekt tijdig de huisarts en kan waar nodig de huisarts ontlasten door het overzicht te houden van de zorg en ondersteuning.
  • De financiering bepaalt niet wat de klant nodig heeft; de vraag van de klant en de mogelijkheden van de mensen om hem/haar heen bepaalt de invulling.
  • Ouderen kunnen (langer) thuis blijven wonen. Beschermd wonen is niet of nog niet nodig. Wie graag samen woont met andere senioren, thuiszorg en activiteiten in de buurt, kan gebruik maken van de seniorenappartementen van Opella.

Langer thuis

Lang(er) thuis wonen, veel ouderen hebben deze wens en met elkaar maken we het mogelijk. Om het werken over verschillende domeinen heen mogelijk te maken, heeft Opella een samenwerking gesloten met gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en zorgkantoor Menzis. Lees meer over deze samenwerking of bekijk de factsheet Thuis geven door domeinoverstijgend werken.