Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Juist in crisistijd thuis geven aan mensen

Opella wil thuis geven aan haar klanten: dat betekent doen wat nodig is om mensen in hun ziekte of beperking zo lang als nodig is te ondersteunen, ongeacht systemen en financiering. Maar hoe werkt dat in crisistijd, zoals we die nu doormaken met het coronavirus? Maureen Rijken, wijkverpleegkundige in Ede Oost, vertelt hoe zij en haar team juist in deze situatie kwamen tot nog betere samenwerking met klanten, naasten en professionals.

Maureen: “In maart kwam Nederland in de ban van het coronavirus. Ook hier in Ede bereidden we ons voor op de meest zware scenario’s. Sommige mensen meldden uit angst zichzelf af voor zorg. Bij andere klanten gaf het ons de gelegenheid om met hen stil te staan bij wat zij zelf weer zouden kunnen oppakken met hun naasten. Buiten coronatijd stuit je daarbij op weerstand: als iemand lange tijd zorg of ondersteuning heeft gehad, is er soms geen bereidheid of angst om dat los te laten. Maar onder deze omstandigheden begreep iedereen dat de zorg anders moest."

Veerkracht
"De winst van deze situatie was met elkaar werken aan oplossingen: met de klant, het netwerk en de professionele ondersteuning. Familie bleek vaak bereid om een deel van de zorg over te nemen. Wij gaven bijvoorbeeld uitleg aan een dochter over het spuiten van insuline bij haar moeder. Een mevrouw hielpen we dagelijks bij het douchen. Eigenlijk vonden wij en mevrouw zelf dat niet nodig, maar huisarts en kinderen dachten daar anders over. Door de veranderingen in coronatijd werd iedereen om haar heen het eens over minder hulp bij het douchen. Mevrouw zelf vindt het heerlijk dat ze met minder hulp toe kan.
Ik zag veerkracht bij mensen die normaal gesproken niet flexibel zijn. Zorgmedewerkers die later kwamen dan gepland, was opeens geen probleem meer. We gingen van ‘de thuiszorg moet er maar voor zorgen’ naar ‘wat kunnen we zelf’. Natuurlijk hielden we daarbij een vinger aan de pols: niet voor iedereen is het goed om bepaalde zorg stop te zetten. Het is echt maatwerk, waarbij het belangrijk is dat je de klant en het professionele en informele netwerk persoonlijk kent. Intensieve samenwerking met bijvoorbeeld de huisarts, casemanager dementie, familie en buren leidt dan tot de ondersteuning die iemand nodig heeft."   

Wijkverpleegkundige Maureen Rijken


Leren

"In de regio Ede bleek de zorg voor coronapatiënten goed haalbaar binnen de capaciteit van de wijkverpleegkundige thuiszorgteams. Dus starten we weer zorg op die eerder door klanten of ons is afgebouwd. Ook dat is maatwerk. Wie zaken zelf kan, moet dat vooral blijven doen. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld ook overbelaste mantelzorgers. Daar willen we uiteraard snel weer balans brengen, zodat zij langdurig de zorg voor hun naaste kunnen volhouden. Dat de dagbesteding weer stap voor stap opstart, draagt daar ook aan bij. We realiseren ons goed dat het coronavirus nog lange tijd invloed zal hebben op ons leven en op de zorg. Maar de afgelopen maanden hebben ons het vertrouwen gegeven dat we de lessen die we met elkaar leren kunnen blijven toepassen."

Lees meer over hoe Opella wil thuis geven met domeinoverstijgende zorg.