Jong- en oud(er)koor

Het jong- en oud(er)koor is een bijzonder koor waarin muzikale ontmoetingen tussen generaties centraal staan. In het jong- en oud(er)koor vormen ouderen samen met kinderen een koor, dat samen liederen instudeert en een uitvoering geeft. Jong en oud beleven samen plezier en leren van elkaar.

Initiatiefnemer Geeske Telgen, voorzitter van de Cliëntenraad van Opella: “Muzikale ontmoetingen staan centraal bij het jong- en oud(er)koor. Het koor wordt bijvoorbeeld gevormd door kinderen van de basisschool, verpleeghuisbewoners, familieleden, senioren die zelfstandig wonen, vrijwilligers en verder iedereen die mee wil doen. Ook amateurkoren in de regio kunnen aansluiten. Contact tussen jong en oud is waardevol. We kunnen leren van elkaars leefwereld en samen iets moois beleven. Muziek is niet gebonden aan leeftijd. Bijzonder aan dit koor is dat deelnemers samen actief zijn en genieten van deze belevenis.”

Goede zorg en ondersteuning gaat verder dan alleen medische zorg. Opella wil thuis geven aan mensen en oog en oor hebben voor wat voor mensen echt belangrijk is en wat voldoening geeft. Het jong- en oud(er)koor draagt daar aan bij. Met inzet van lokale betrokkenen en musici wil Opella het jong- en oud(er)koor tot een begrip maken.

Meer informatie

Geeske Telgen, voorzitter van de cliëntenraad van Opella, is initiatiefnemer van het jong- en oud(er)koor. U kunt haar bereiken via geeske.telgen@planet.nl, telefoon 06 14101628.

Ondersteuning van fondsen
Het jong en oud(er)koor wordt mede mogelijk wordt gemaakt door de volgende fondsen:

 • Stichting Vrienden van Opella
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
 • Stichting Idee in Uitvoering
 • Cultuurfonds Ede
 • Geurt van Lonkhuysen Stichting
 • Stichting Bavo
   

Video jong- en oud(er)koor              Folder jong- en oud(er)koor

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Marie Antoinette Bäckes: coördinator Radicale Vernieuwing in de Verpleeghuiszorg
 • André Heuvelman: verbindt mensen met muziek, met elkaar en zichzelf. André is performer, inspirator en creatief adviseur
 • Paul Imthorn: werkt als sociale innovator aan een inclusieve samenleving en brengt kunst en cultuur in Ede dichterbij vanuit Cultureel Café Dante
 • Karel de Krijger: voorzitter van de Edese Federatie Van Zang-en oratoriumverenigingen en COV Excelsior te Ede
 • Leny Oosterbaan: was jarenlang sectormanager van het sociaal en cultureel werk in Ede
 • Lucia Swarts: docente koninklijk Conservatorium, onder meer in de jongtalentenklas. Eerste celliste Nederlandse Bachvereniging
 • Manon Vanderkaa: directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB
 • Mirjam van 't Veld: bestuurder Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Albert Wissink: dirigent koorschool Midden-Nederland

De Gelderlander deed verslag van het jong- en oud(er)koor in Bennekom.