Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Goed Gevoed in Beweging

Goed Gevoed in Beweging onderzoekt het effect van voedings- en beweegadviezen bij kwetsbare ouderen. De  persoonlijke adviezen worden gegeven door diëtisten en buurtsportcoaches. Met de resultaten van het onderzoek wil Opella de zorg voor kwetsbare ouderen verder verbeteren en ouderen in de regio zo de mogelijkheid bieden langer thuis te wonen.

Onderzoek voor betere zorg

De meeste ouderen blijven het liefst (zo lang mogelijk) thuis wonen. Uit onderzoek is bekend dat achteruitgang in conditie en/of voedingstoestand de kans op verpleeghuisopname bij kwetsbare ouderen vergroot. In dit onderzoek ontvangen deelnemers voedings- en beweegadviezen afgestemd op hun individuele mogelijkheden. In Goed Gevoed in Beweging werken Opella, Wageningen University & Research, Alliantie Voeding in de Zorg en Ziekenhuis Gelderse Vallei samen aan kennisontwikkeling over en verbetering van zorg aan kwetsbare ouderen. Inzichten uit onderzoeksprojecten zoals Cater with Care en Promuscle in de Praktijk worden toepasbaar gemaakt voor deze doelgroep. Bijzonder is dat bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van de inzet van buurtsportcoaches en diëtisten laagdrempelig bij mensen thuis in de wijk. De samenwerkingspartners zoeken naar structurele (financierings)mogelijkheden om deze deskundigheid eenvoudig toegankelijk te maken voor ouderen die zelfstandig wonen.

Kwetsbare ouderen
Goed Gevoed in Beweging richt zich op kwetsbare ouderen die zorg van Opella ontvangen, te starten in de gemeente Ede. Deze ouderen wonen zelfstandig en ervaren problemen met hun gezondheid en bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Daarnaast hebben deze ouderen cognitieve problemen (bijvoorbeeld geheugenverlies) of dementie. Het onderzoek past bij Opella binnen thuis geven met domeinoverstijgend werken. Hierbij heeft elke klant een arrangeur die over alle wettelijke domeinen (WMO, Zvw, Wlz) heen kan handelen. De zorg en ondersteuning wordt daarmee klantvolgend. Opella wil thuis geven aan haar klanten. Dat betekent écht snappen wat iemand nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. Er is oog en oor voor wat voor een klant echt belangrijk is en wat hem of haar voldoening geeft. Bij echte aandacht voor mensen krijg je ook zicht op onuitgesproken verwachtingen en kun je antwoorden bieden die helpen. Eén groep van het onderzoek Goed Gevoed in Beweging maakt alleen gebruik van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning, zo kan ook het effect van deze nieuwe manier van zorg worden onderzocht. 

Onderzoeksopzet
Goed Gevoed in Beweging is een interventiestudie met 300 ouderen uit het werkgebied van Opella. Het onderzoek heeft drie deelnemersgroepen:

  1. Interventiegroep: 100 kwetsbare ouderen krijgen voedings- en beweegadviezen van diëtisten en buurtsportcoaches en maken gebruik van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.
  2. Controlegroep 1: 100 kwetsbare ouderen maken gebruik van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning
  3. Controlegroep 2: 100 kwetsbare ouderen ontvangen de standaard zorg, die niet domeinoverstijgend wordt geregeld.


Elke deelnemer krijgt drie meetmomenten: de startmeting gevolgd door een tussenmeting na 6 maanden, en de eindmeting na 12 maanden. Op elk meetmoment worden dezelfde metingen uitgevoerd door het onderzoeksteam. Zo worden onder andere kracht, balans en loopsnelheid bepaald. Daarnaast worden de eetgewoonten, voedingstoestand en de kwaliteit van leven van de oudere in kaart gebracht.

Meer informatie
Nellie Pels, adviseur kwaliteit & innovatie, npels@opella.nl.