Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Externe partij zeer positief over Opella

In de maand april kreeg Opella bezoek van twee externe auditoren in het kader van de ISO-certificering. De auditoren waren enthousiast en positief over de gesprekken bij Opella, met zowel medewerkers als klanten.

Het is duidelijk dat Opella opnieuw het ISO-certificaat krijgt. Dit geeft aan dat de organisatie op een verantwoorde manier uitvoering geeft aan de zorg- en dienstverlening. Elk jaar wordt getoetst of Opella voldoet aan de normen. Kenmerkend daarbij is dat niet voornamelijk wordt bekeken of de normen ‘op papier’ kloppen. Er wordt vooral gekeken naar hoe Opellamedewerkers in de dagelijkse praktijk werken. Die eindconclusie is zeer positief. De klanttevredenheid van Opella – gemeten via de website ZorgkaartNederland.nl - bevestigt dit positieve beeld met een waarderingscijfer 8.2.