Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
klant begeleiding Opella

Dagbesteding voor jonge mensen met dementie

Bent u jong en heeft u te maken met een vorm van dementie? Dan kunt u misschien wel wat extra ondersteuning gebruiken. Bij onze begeleidingsgroep kunt u deelnemen aan een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma.

Programma gericht op zo lang mogelijk thuis wonen

Het dagprogramma is speciaal ingericht op de behoeften van jonge mensen met dementie. Voor alle mensen met dementie, maar zeker voor jonge mensen met dementie, is het belangrijk om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deelname aan de begeleidingsgroep maakt dit mogelijk. Ondersteuning van uw familie en naasten is onderdeel van het programma.

Cadeaus maken

Het programma

Jonge mensen met dementie hebben een andere rol binnen de maatschappij en hun gezin dan ouderen met dementie. Het programma van de dagbesteding sluit daarop aan en is vooral gericht op individuele activiteiten. De activiteiten zijn gericht op zelfredzaamheid en het blijven meedoen in de maatschappij.

Voorbeelden van de activiteiten:

  • koken
  • werken in de tuin
  • beweegprogramma's
  • het maken van cadeaus

Waar?

De dagbesteding vindt plaats in het Zorgpunt in Bennekom. Hier zijn drie ruimtes ingericht voor de groep: een relaxruimte, een creatieve ruimte en een gezamenlijke ruimte. Ook is er een buitenruimte met tuin waar de deelnemers gebruik van kunnen maken.

Zorgpunt Bennekom
Commandeursweg 8
6721 TZ Bennekom

Kosten

Zowel de Begeleiding (inclusief de maaltijden) als het vervoer kan worden vergoed via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of met een Wlz-indicatie.
U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente.
Mocht u niet in aanmerking komen voor een indicatie via de gemeente, dan kunt u Begeleiding ook particulier afnemen. U betaalt de kosten dan zelf. Het Opella servicepunt kan u daar meer informatie over geven.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wettelijk is vastgesteld. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd, samenstelling van uw huishouden en de indicatie. U betaalt de eigen bijdrage via de factuur die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u toestuurt. De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen op www.hetcak.nl
Ontvangt u meerdere vormen van zorg van Opella? Dan telt het CAK deze bij elkaar op voor de berekening van uw eigen bijdrage.
Wij vragen daarnaast van u een kleine vrijwillige eigen bijdrage. Zodat wij dagjes uit en cadeaus voor jarigen kunnen betalen.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222