Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Coronamaatregelen Opella

Coronamaatregelen klanten en naasten verpleeghuizen en revalidatielocaties

Opella heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

UPDATE 30 JUNI 2020

Met ingang van 1 juli is er een verdere verruiming voor bezoek op Opellalocaties. Alle eerste contactpersonen van bewoners en revalidanten van Opella zijn hierover geïnformeerd. Opella vraagt bezoekers om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich bij het bezoek te houden aan onderstaande afspraken. Alleen samen kunnen we de situatie zo veilig mogelijk houden. De belangrijkste afspraken bij bezoek zijn:

 • Heeft u corona-gerelateerde verschijnselen, komt u dan niet op bezoek.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Het is niet meer nodig om een afspraak te maken voor bezoek. 
 • Het bezoek vindt plaats in het eigen appartement van de bewoner of revalidant.
 • Er zijn maximaal 2 bezoekers per persoon tegelijk toegestaan in verband met het houden van 1,5 meter afstand.
 • Bezoek in de buitenlucht is mogelijk. Vermijd drukbezochte plekken. 
 • Maak gebruik van een mondkapje.
 • Desinfecteer uw handen met handalcohol en was uw handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in uw elleboog.

Wij noteren de gegevens van elke bezoeker, zodat we in geval van coronabesmetting eenvoudig contact kunnen opnemen met recente bezoekers.

ALGEMENE AFSPRAKEN OPELLALOCATIES VANWEGE CORONAVIRUS
In het algemeen gelden de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM: regelmatig zorgvuldig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zakdoekjes en die weggooien in een afgesloten prullenbak, geen handen schudden en minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. De beschermende middelen zijn schaars, maar Opella heeft op dit moment voldoende beschermende middelen om waar dat nodig is mensen beschermd te verplegen conform de richtlijnen van het RIVM.

Bezoekregeling 

De bezoekregeling van Opella geldt in de verpleeghuizen, revalidatielocaties en De Nudehof in Wageningen. Het gaat om de volgende locaties:

 • Bennekom: verpleeghuizen de Baronie, Machtella en revalidatielocatie het Baken
 • Harskamp: verpleeghuis Metje
 • Lunteren: verpleeghuis de Honskamp
 • Oosterbeek: revalidatielocatie de Valkenburcht 
 • Wageningen: verpleeghuis Torckdael, woonzorglocatie De Nudehof

Bezoek is alleen mogelijk op locaties waar geen coronabesmettingen zijn, dat betekent dat er bezoek mogelijk is bij alle Opellalocaties. Opella houdt bewoners, revalidanten en hun eerste contactpersonen op de hoogte van de bezoekregeling en de maatregelen die nodig zijn om het bezoek veilig te laten verlopen voor bewoners, revalidanten, naasten en medewerkers. Bezoek is alleen mogelijk als bezoekers zich houden aan de afspraken (zie bovenaan deze pagina).   

Gezamenlijke maaltijden

Voor een deel van de gezamenlijke maaltijden heeft Opella een alternatief georganiseerd, waarbij mensen individueel de maaltijd gebruiken. Dat geldt op dit moment alleen voor deelnemers die buiten de locatie wonen en gebruik maken van een maaltijd in de grote restaurantruimtes op de locaties de Honskamp, de Nudehof, Torckdael, het Baken en de Valkenburcht. In de kleinschalige huiskamers blijven de bewoners gezamenlijk eten. Voor een aantal bewoners en revalidanten van deze vijf locaties zijn de maaltijden in de restaurantruimtes weer gestart, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Nieuwe klanten

Opella neemt nieuwe klanten aan voor haar woon- en revalidatielocaties. De klantadviseur informeert u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Heeft u een hulpvraag?

Er zijn veel lokale initiatieven waar u terecht kunt. In het document Overzicht hulpaanbod voor klanten van Opella vindt u een overzicht van het hulpaanbod en de initiatieven waar u gebruik van kunnen maken. 

 

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222