Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
coronamaatregelen Opella

Coronamaatregelen klanten die zelfstandig wonen

Opella heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen en vertellen wij u wat de algemene afspraken bij Opella zijn vanwege het coronavirus. 

 

ALGEMENE AFSPRAKEN OPELLA VANWEGE CORONAVIRUS

Wat doet u bij corona-verschijnselen

 • Wij vragen u om goed in de gaten te houden of u corona-verschijnselen vertoont of dat uw huisgenoot corona-verschijnselen heeft, ook na vaccinatie. Mocht dit het geval zijn, informeert u ons daar dan over vóórdat onze medewerkers bij u komen. Dat geldt ook als u of uw naaste getest wordt op corona of wanneer u of uw naaste thuiskomt uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. Laat u ons dit zo spoedig mogelijk weten via uw gebruikelijke contactpersoon, bijvoorbeeld de planner van de huishoudelijke hulp, het Opella servicepunt, uw begeleider of casemanager. Wij nemen dan beschermende maatregelen of stellen de zorg of ondersteuning uit.
 • Bij corona-verschijnselen is het belangrijk dat u zich laat testen via de GGD, telefoon 0800 1202 of via de website www.coronatest.nl. 

Dit kunnen verschijnselen van een coronabesmetting zijn:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Welke maatregelen neemt u tegen het coronavirus

Het is belangrijk dat u – net als onze medewerkers - de algemene hygiënemaatregelen blijft volgen:

 • Vermijd drukke plekken, zowel bij u thuis als buiten de deur. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen.
 • Wast u regelmatig zorgvuldig uw handen, ook na het snuiten van de neus.
 • Zorgt u voor (vloeibare) zeep en een keukenrol voor onze medewerkers, zodat zij hun handen kunnen wassen.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afgesloten prullenbak.
 • Heeft u corona-verschijnselen, informeer ons dan voordat onze medewerkers bij u komen.
 • Wij schudden u niet de hand en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Ontvangt u geen bezoek als een van onze medewerkers zorg of ondersteuning bij u verleent. Onze medewerkers kunnen bezoekers vragen om weg te gaan als zij hun werk komen doen.

Gebruik van beschermende middelen

De medewerkers van Opella dragen een medisch mondkapje in situaties waarin zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden van klanten. Bij (een vermoeden van) coronabesmetting van u als klant verlenen medewerkers alleen zorg als deze niet kan worden uitgesteld. In andere gevallen zal onze medewerker met u afspreken de ondersteuning of begeleiding te verplaatsen naar een later moment, wanneer u geen coronagerelateerde klachten meer heeft. 

Logopedie aan huis
Maakt u gebruik van onze gespecialiseerde logopedie aan huis? Tijdens deze coronatijd maken onze logopedisten op maat afspraken met u om uw behandeling veilig te laten verlopen. Bekijk hier de coronamaatregelen van onze logopedisten.

Dagbesteding

De dagbesteding van Opella is geopend. De dagbesteding vindt plaats in kleine groepen en wordt op maat en per klant ingevuld volgens de richtlijn van het RIVM en het ministerie van VWS. De begeleiders stemmen met klanten en/of hun naasten af of deelname aan de dagbesteding wenselijk is, of welke andere vormen van begeleiding ingezet worden, bijvoorbeeld telefonisch, via Facetime of Skype, via mail of individueel.

Nieuwe klanten

Opella neemt nieuwe klanten aan. De wijkverpleegkundige of klantadviseur informeert u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe aanmeldingen verlopen via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. 

Heeft u een hulpvraag?

Er zijn veel lokale initiatieven waar u terecht kunt. In het document Overzicht hulpaanbod voor klanten van Opella vindt u een overzicht van het hulpaanbod en de initiatieven waar u gebruik van kunnen maken. Denk aan initiatieven als u eenzaam bent, maar ook praktische hulp als boodschappen laten bezorgen, de hond uitlaten of hulp bij geldzaken.

Coronamelder-app
Ieder die dat wil kan gebruik maken van de coronamelder-app. De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. De app is te vinden in de App Store en Google Play Store. Vindt u het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook veel bibliotheken kunnen helpen bij het installeren. Of bel de landelijke helpdesk coronamelder op 0800 - 1280.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222