Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
coronamaatregelen Opella

Coronamaatregelen klanten die zelfstandig wonen

Opella heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen en vertellen wij u wat de algemene afspraken bij Opella zijn vanwege het coronavirus. 

UPDATE 13 AUGUSTUS 2020

  • Krijgt u thuis zorg of ondersteuning van Opella en heeft u een naaste die wordt getest op corona? Dan is het belangrijk na te gaan of u in de 72 uur voorafgaand aan het ontstaan van corona-klachten nog contact heeft gehad met deze naaste. Is dat het geval, geeft u dit dan direct door aan onze zorgmedewerkers. Zij zullen dan bij de zorg voor u gebruik maken van beschermende middelen tot er een negatieve coronatest is of tot 14 dagen na het laatste contact in geval van een positieve testuitslag.
  • Wij werken ook met beschermende middelen in de wijkverpleging als uw naaste bij u op bezoek komt na terugkomst uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. 
  • Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden of maatschappelijke dienstverlening? Dan stellen wij de hulp uit of kiezen voor hulp op afstand (bij maatschappelijke dienstverlening) als u een naaste heeft die wordt getest op corona en die in de 72 uur voorafgaand aan het ontstaan van de corona-klachten contact met u heeft gehad. Dat geldt ook als u bezoek krijgt van een naaste na terugkomst uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. 


ALGEMENE AFSPRAKEN OPELLA VANWEGE CORONAVIRUS

In het algemeen gelden de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM: regelmatig zorgvuldig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik maken van papieren zakdoekjes en die weggooien in een afgesloten prullenbak, geen handen schudden en minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. De beschermende middelen zijn schaars, maar Opella heeft op dit moment voldoende beschermende middelen om waar dat nodig is mensen beschermd te verplegen conform de richtlijnen van het RIVM.

Gebruik van beschermende middelen

De overheid geeft aan dat mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis in specifieke gevallen in aanmerking komen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Preventief gebruik door deze medewerkers is niet nodig. Beschermende middelen voor deze medewerkers bij u thuis worden dus alleen gebruikt in situaties waarbij ondersteuning aan iemand met (een vermoeden van) coronabesmetting niet kan worden uitgesteld. In andere gevallen zal onze medewerker met u afspreken de ondersteuning of begeleiding te verplaatsen naar een later moment, wanneer u geen coronagerelateerde klachten meer heeft. 

Bezoek

Op onze klanten die zelfstandig wonen doen we een dringend beroep om het op bezoek gaan of bezoek ontvangen te beperken en u te allen tijde te houden aan de maatregelen van de overheid, waaronder het houden van 1,5 meter afstand tot anderen. Voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers. Ontvangt u in elk geval geen bezoek als een van onze medewerkers zorg of ondersteuning bij u verleent. Voor onze huishoudelijk medewerker geldt dat zij haar werk niet kan doen als u toch bezoek ontvangt terwijl zij bij u komt. 

Hygiënerichtlijn RIVM

Houdt u zich verder aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers schudden u niet de hand en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand. 

Zeep en keukenrol

Aan onze klanten die zelfstandig wonen vragen wij ervoor te zorgen dat er vloeibare zeep en keukenrol beschikbaar is voor de medewerkers.

Logopedie aan huis
Maakt u gebruik van onze gespecialiseerde logopedie aan huis? Tijdens deze coronatijd maken onze logopedisten op maat afspraken met u om uw behandeling veilig te laten verlopen. Bekijk hier de coronamaatregelen van onze logopedisten.

Dagbesteding

De dagbesteding van Opella is onder voorwaarden weer opgestart. De dagbesteding vindt plaats in kleine groepen en wordt op maat en per klant ingevuld volgens de richtlijn van het RIVM en het ministerie van VWS. De begeleiders stemmen met klanten en/of hun naasten af of deelname aan de dagbesteding wenselijk is, of welke andere vormen van begeleiding ingezet worden, bijvoorbeeld telefonisch, via Facetime of Skype, via mail of individueel.

Nieuwe klanten

Opella neemt nieuwe klanten aan. De wijkverpleegkundige of klantadviseur informeert u welke maatregelen wij nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de (wijkverpleegkundige) thuiszorg werkt Opella met een intern coördinatiepunt, dat bereikbaar is via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222. Hierdoor zijn we goed voorbereid op een toestroom van coronapatiënten in de thuiszorg. In speciale coronaroutes kan de zorg aan klanten met een coronabesmetting of een vermoeden van corona veilig en efficiënt worden geregeld. 

Heeft u een hulpvraag?

Er zijn veel lokale initiatieven waar u terecht kunt. In het document Overzicht hulpaanbod voor klanten van Opella vindt u een overzicht van het hulpaanbod en de initiatieven waar u gebruik van kunnen maken. Denk aan initiatieven als u eenzaam bent, maar ook praktische hulp als boodschappen laten bezorgen, de hond uitlaten of hulp bij geldzaken.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222