Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

De Honskamp corona-vrij

UPDATE 4 september 2020
De besmetting in de Honskamp van een van de bewoners heeft zich gelukkig beperkt tot één persoon met milde verkoudheidsklachten. Er is er geen verdere verspreiding geweest. Vanaf zaterdag 5 september is de Honskamp weer volledig open voor bezoekers.

 

Oorspronkelijk bericht 28 augustus: besmetting de Honskamp

In verpleeghuis de Honskamp van Opella in Lunteren is donderdagavond 27 augustus een bewoner met verkoudheidsklachten helaas positief getest op het coronavirus.

Genomen maatregelen
Alle bewoners worden nauwlettend in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen. De afdeling waar deze bewoner verblijft is verdeeld in cohorten, zodat bewoners zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen. De zieke bewoner verblijft geïsoleerd op de eigen kamer met als doel besmetting te voorkomen. Medewerkers maken gebruik van beschermende middelen.  Opella heeft nauwe afstemming met de GGD over de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Bezoek de Honskamp
Bij de betreffende afdeling is op dit moment geen bezoek mogelijk. De overige bewoners van de Honskamp kunnen wel bezoek blijven ontvangen. Opella vraagt bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de afspraken rondom bezoek, zoals geen bezoek bij corona-gerelateerde klachten, het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van het mondkapje dat Opella aanbiedt.