Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Boostervaccinatie voor klanten Opellalocaties

Volgende week start Opella met het zetten van de boostervaccinatie tegen het coronavirus. De boostervaccinatie wordt eerst aangeboden aan de verpleeghuisbewoners, snel daarna volgen de bewoners van De Nudehof en mensen die verblijven op de revalidatielocaties Elias en de Valkenburcht.

Opella biedt haar bewoners van de verpleeghuizen de boostervaccinatie aan op de plek waar zij wonen, onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van Opella. Aan de bewoner of de wettelijk vertegenwoordiger wordt vooraf toestemming gevraagd. De Gezondheidsraad adviseert een boostervaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder als extra bescherming tegen ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is volgens de Gezondheidsraad nodig, omdat ouderen na de basisserie van één of twee vaccinaties een minder hoge bescherming hebben tegen het coronavirus dan andere leeftijdsgroepen. Ook neemt de bescherming door de vaccins na verloop van tijd af. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming weer op peil te brengen. Dit helpt om de meest kwetsbare mensen in de samenleving nog beter te beschermen. Het verkleint de kans dat mensen ernstig ziek worden van corona.