Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Bezoek verpleeghuizen en revalidatielocaties Opella

Het kabinet gaat voorzichtig ervaring opdoen met het beperkt weer toelaten van bezoek in verpleeghuizen en andere locaties waar kwetsbare ouderen wonen.

In elk van de 25 GGD-regio’s mag 1 verpleeghuis beginnen met een aangepaste bezoekregeling. In deze locaties wordt onder strikte voorwaarden 1 vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Verpleeghuizen komen alleen in aanmerking als ze vrij zijn van besmettingen. Ook de bezoeker zelf mag uiteraard geen klachten hebben die duiden op het coronavirus. De beoogde startdatum voor deze locaties is 11 mei 2020.

Het is nog niet bekend of een Opellalocatie bij deze proef hoort met beperkt bezoek in verpleeghuizen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen wij bewoners en eerste contactpersonen daarover informeren. De overheid geeft aan dat als deze versoepeling in de praktijk goed werkt, het de bedoeling is dat vanaf 25 mei 2020 meer verpleeghuislocaties hiervoor in aanmerking komen. Opella treft voorbereidingen voor als er weer een bezoekregeling mogelijk is. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat we kleine, voorzichtige en gecontroleerde stappen zullen moeten zetten. Opella is daarover in gesprek met onder andere de cliëntenraad en zal zich uiteraard ook houden aan de voorwaarden die de overheid stelt aan de bezoekregeling voor verpleeghuizen en locaties voor kwetsbare ouderen.