Blocnote

De ANBI-status van Opella

Een ANBI is een 'algemeen nut beogende instelling'. Opella en de Stichting Vrienden van Opella hebben beide de ANBI-status. Dit betekent onder andere dat u schenkingen aan ons mag aftrekken van de Belastingdienst. In verband met de ANBI-status, publiceren wij een aantal gegevens over Opella op deze pagina.

Contactgegevens Opella

Postbus 677
6710 BR Ede
Telefoonnummer 0318 75 2222
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 09129229
RSIN: 811113218
info@opella.nl  
www.opella.nl 

Bekijk de samenstelling van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Jaarlijks publiceren wij een verslag van onze activiteiten en een financieel overzicht in ons jaarverslag. In dit jaarverslag vindt u in hoofdstuk 1 van de Raad van Toezicht ook meer informatie over ons beloningsbeleid.