Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Sociale Netwerk Versterking

Een netwerk van familie, vrienden en kennissen waar u op terug kunt vallen, van mensen die met u mee kunnen denken en u kunnen ondersteunen bij het oplossen van problemen. Niet iedereen heeft zo'n netwerk om zich heen. De gezinscoach van Opella kan u helpen om uw netwerk op te bouwen en uit te breiden.

Hiermee helpen wij u

Een gezinscoach van Opella kan u helpen bij het in kaart brengen van uw sociale netwerk. Daarbij staan de krachten, zorgen en wensen voor de toekomst van uw gezin centraal. Samen met de gezinscoach organiseert u een bijeenkomst, waarbij u zelf bepaalt wie u wilt uitnodigen om met u mee te denken over mogelijke oplossingen voor de problemen waar u tegen aan loopt.

De gezinscoach helpt u met: 

  • Versterken en vergroten van uw netwerk
  • Uw netwerk in kaart brengen
  • Ondersteunen bij de voorbereiding van een bijeenkomst met uw netwerk
  • Begeleiden van de bijeenkomst met uw netwerk
  • Het bedenken van uw eigen oplossingen

Voor wie?

Inwoners van de gemeente Ede en de gemeente Wageningen kunnen een beroep doen op onze hulp.

Wat zijn de kosten?

Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Deze hulpverlening wordt gefinancierd door de gemeente Ede en de gemeente Wageningen.

Meer weten?

Voor meer informatie over Sociale Netwerk Versterking kunt u terecht bij het Opella servicepunt via telefoon (0318 752222) of e-mail (servicepunt@opella.nl).